2021: Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 12-16 квітня 2021 р. , м. Київ, Україна

					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної
науково-технічної конференції
12-16 квітня 2021 р. , м. Київ, Україна

Proceedings of the fifteenth
International Scientific and
Technical Conference
12-16 April 2021, Kyiv, Ukraine

ISSN (print) 2663-502X, ISSN (online) 2664-3057

Опубліковано: 2021-05-14

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Семінар: Modern information and telecommunication trends