Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Для участі в поточній конференції необхідно зареєструватись та надіслати матеріали за адресою:

http://conferenc.its.kpi.ua/index/schedConfs/current

# Матеріали подаються:

а) українською або російською мовами з обов'язковою анотацією англійською (назва доповіді, що подається, організації авторів та їх реквізити); обсяг анотації  повинен бути в межах від 3 до 8 рядків (див. зразок);

або

б) англійською мовою з обов'язковою анотацією російською або українською (назва доповіді, що подається, організації авторів та їх реквізити); обсяг анотації повинен бути в межах від 3 до 8 рядків (див. зразок).

# Поля: зверху і знизу - 20 мм, зліва - 25 мм, справа – 15 мм. Весь текст та ілюстрації повинні бути розміщені в межах площі 170х252 мм.

# Шрифт для основного тексту: Times New Roman; основний текст - 14 pt, анотація і список літератури - 12 pt.; одинарний міжрядковий інтервал для всього тексту; назва - 14 pt, bold, caps lock, centered; прізвища авторів (без титулів і ступенів) - 14 pt, bold; назва організації, адреса - курсив 14 pt; підзаголовки - 14 pt, bold, centered.

# Шрифт для підписів під рисунками: Times New Roman - 12 pt, одинарний міжрядковий інтервал, centered.

# Заголовки:

Анотація (короткий опис мети роботи та її результатів). Текст анотації не повинен дублювати назву доповіді. Україномовний, російськомовний і англомовний варіанти анотації ОБОВ'ЯЗКОВО мають відповідати один одному.

Література - у відповідності до вимог ВАК.

# Абревіатури: усі не загальноприйняті абревіатури повинні бути розшифровані.

# Рисунки повинні бути створені в такому вигляді, який допускає підверстку тексту без «розсипання» картинки. Товщина ліній на рисунках повинна бути НЕ МЕНШ 1 pt!

# Матеріали доповіді готуються в електронному вигляді (формат файлу - *. Doc, Word 97-2003) та після реєстрації на поточну конференцію http://conferenc.its.kpi.ua/ завантажуються на електронну платформу конференції за інструкцією. Інформація також розташована на http://www.its.kpi.ua/conferences у вкладинці поточної Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ».

# Матеріали доповідей, підготовлені з використанням редактора формул, обов'язково висилаються як у форматі doc, так і у форматі pdf (супровідним файлом до матеріалів надаваємих на конференцію).

# Експертні висновки надаються на розсуд авторів (для авторів, які представляють університети України, такий порядок встановлено Міністерством освіти і науки України в листі від 16.01.09 № 1/9-22). Експертні висновки відправляються ПРОСТИМ листом за адресою: 03056, Київ, пров. Індустріальний, 2, корп. 30, секретарю оргкомітету конференції Івановій Т.Л., або як зображення (супровідним файлом до матеріалів надаваємих на конференцію).

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Достовірність та ефективність передачі інформації.

Достовірність та ефективність передачі інформації.

Мережні, оптоволоконні технології та безпек

Мережні, оптоволоконні технології та безпек

Безпроводові технології, системи мобільного зв’язку

Безпроводові технології, системи мобільного зв’язку

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Інформаційні технології в телекомунікаціяхСенсорні мережі та Інтернет речей

Сенсорні мережі та Інтернет речейЗасоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Технічна творчість радіоконструкторів України

Технічна творчість радіоконструкторів України

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Кабельні та оптоволоконні системи і технології

Кабельні та оптоволоконні системи і технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G

Апаратно-програмні засоби та пристрої телекомунікацій

Апаратно-програмні засоби та пристрої телекомунікацій

Технічна творчість радіоконструкторів України

Технічна творчість радіоконструкторів України

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Достовірне передавання інформації в телекомунікаційних системах

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології

Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій

Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій

2015 Теоретичні аспекти передавання інформації в телекомунікаційних системах

2015 Теоретичні аспекти передавання інформації в телекомунікаційних системах

2015 Передавання інформації в телекомунікаційних системах нового покоління

2015 Передавання інформації в телекомунікаційних системах нового покоління

2015 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

2015 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

2015 Безпроводові телекомунікаційні технології

2015 Безпроводові телекомунікаційні технології

2015 Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж

2015 Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж

2015 Інформаційні технології в телекомунікаціях

2015 Інформаційні технології в телекомунікаціях

2015 Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж

2015 Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж

2015 Технології та методики прикладного застосування безпроводових сенсорних мереж

2015 Технології та методики прикладного застосування безпроводових  сенсорних мереж

2015 Засоби та пристрої телекомунікацій

2015 Засоби та пристрої телекомунікацій

2014 Системи безпроводових телекомунікацій

2014 Системи безпроводових телекомунікацій

2014 Проводовий зв’язок, оптоволоконні системи та мережі

2014 Проводовий зв’язок, оптоволоконні системи та мережі

2014 Інформаційні ресурси і мережі

2014 Інформаційні ресурси і мережі

2014 Засоби телекомунікаційних систем

2014 Засоби телекомунікаційних систем

2014 Сенсорні телекомунікаційні мережі

2014 Сенсорні телекомунікаційні мережі

2014 Супутникові та радіорелейні телекомунікаційні системи

2014 Супутникові та радіорелейні телекомунікаційні системи

2014 Реалізація концепції NGN в сучасних та перспективних телекомунікаціях

2014 Реалізація концепції NGN в сучасних та перспективних телекомунікаціях

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.