Поточний номер

2021: Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 12-16 квітня 2021 р. , м. Київ, Україна
					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали п’ятнадцятої Міжнародної
науково-технічної конференції
12-16 квітня 2021 р. , м. Київ, Україна

Proceedings of the fifteenth
International Scientific and
Technical Conference
12-16 April 2021, Kyiv, Ukraine

ISSN (print) 2663-502X, ISSN (online) 2664-3057

Опубліковано: 2021-05-14

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Переглянути всі випуски
Збірник виходить один раз на рік. Друкована версія збірника видається Інститутом телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Публікації збірника представлені на загальнодержавній технологічній платформі "Наукова періодика України", з метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного відкритого доступу. Публікації автоматично підтягуються міжнародною наукометричною базою Google Scholar до налаштованих кабінетів авторів у цій базі. В 2019 році друковане видання "Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" ("MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS") внесено у світову базу даних періодичних видань під постійним номером ISSN print 2663-502X.