Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник матеріалів конференції висвітлює інформацію за такими напрямами:

- Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
- Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології.
- Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
- Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.
- Інформаційні технології в телекомунікаціях.
- Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних

- Системна й програмна інженерія інфокомунікацій.
Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).

Назви напрямків корегуються кожен рік.

Процес рецензування

Матеріали подання (тільки за перерахованими вище напрямками) надаються в готовому для публікації вигляді. Стаття повинна бути логічно закінченим повідомленням, що містить нові ідеї, гіпотези, результати досліджень та/або нові технічні рішення , отримані при лабораторній чи промисловій апробації.

Періодичність публікації

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» та МНТК студентів і аспірантів "ПРІТС" виходить щорічно, після проведення конференції.

Для участі в поточній конференції необхідно зареєструватись та надіслати матеріали за адресою: http://conferenc.its.kpi.ua/index/schedConfs/current

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Institute of Telecommunication Systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Історія журналу

Збірник виходить щорічно з 2007 р. Початково як збірник тез, а з 2012 р. Матеріали Міжнародної Науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»   (назва до 2019 р. «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ») на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій "КПІ ім. Ігоря Сікорського" .

Тематика конференції розподілена за наступними напрямками:*

1. Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
2. Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології.
3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
4. Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.
5. Інформаційні технології в телекомунікаціях.
6. Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
7. Системна й програмна інженерія інфокомунікацій.
8. Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).
9. Виставка: Інноваційні розробки учасників конференції.
   * - Назва напрямків корегується кожен рік.