Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник матеріалів конференції висвітлює інформацію за такими напрямами: *

1. Достовірність та ефективність передачі інформації.
2. Мережні, оптоволоконні технології та безпека.
3. Безпроводові технології, системи мобільного зв’язку.
4. Інформаційні технології в телекомунікаціях.
5. Сенсорні мережі та Інтернет речей.

   * - Назви напрямків можуть корегуватися.

Процес рецензування

Матеріали подання (тільки за перерахованими вище напрямками) надаються в готовому для публікації вигляді. Стаття повинна бути логічно закінченим повідомленням, що містить нові ідеї, гіпотези, результати досліджень та/або нові технічні рішення , отримані при лабораторній чи промисловій апробації.

Періодичність публікації

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» та МНТК студентів і аспірантів "ПРІТС" виходить щорічно, після проведення конференції.

Для участі в поточній конференції необхідно зареєструватись та надіслати матеріали за адресою: http://conferenc.its.kpi.ua/index/schedConfs/current

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Educational and Scientific Institute of Telecommunication Systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Історія журналу

Збірник виходить щорічно з 2007 р. Початково як збірник тез, а з 2012 р. Матеріали Міжнародної Науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»   (назва до 2019 р. «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ») на базі НН Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій "КПІ ім. Ігоря Сікорського" .
ISSN print 2663-502X
ISSN online 2664-3057