УМОВА СТАЦІОНАРНОСТІ ПРОТОКОЛУ q-МДКН ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • Віктор Федорович Єрохін Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Анастасія С Полякова Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Анотація

Stationary condition protocol q-CSMA for solving conflicts on the physical layer

 

It's considered one of the protocols of the synchronous multiple access with control and additional assumption of conflict resolution procedures in the physical layer. Received condition for the stationary operation of the protocol.

Біографія автора

Віктор Федорович Єрохін, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського

Д.т.н. професор, завідувач спеціальної кафедр

Посилання

Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями : [пер. с англ. Б. С. Цыбаков] / Л. Клейнрок. – М. : Мир, 1979. – 600 с.

Сотовые радиосети с коммутацией пакетов / М. Е. Ильченко,С. Г. Бунин, А. П. Войтер. – К. : Наукова думка, 2003. – 266 с.

Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер; пер. с англ.— М.: Мир, 1989. — 544 с.

Назаров А. А. Асимптотический анализ марковизируемых систем / А. А. Назаров. – Томск : ТГУ, 1991. – 158 с.

Єрохін В.Ф. Випадковий множинний доступ при розв’язанні конфліктів на фізичному рівні: Навч. посібник / В. Ф. Єрохін. — К. : ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2014. — 294 с.

Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М. : Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит., 1981. – 720 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єрохін, В. Ф., & Полякова, А. С. (2017). УМОВА СТАЦІОНАРНОСТІ ПРОТОКОЛУ q-МДКН ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ». вилучено із http://conferenc.its.kpi.ua/proc/article/view/101259

Номер

Розділ

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають