2017

Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2017»

Зміст

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»: НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС АНАЛИЗ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ» И «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» PDF
Игорь Иванович Шевченко, Михаил Николаевич Чуб, Екатерина Игоревна Рысцова
МОДЕМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Микола Миколайович Кайденко, Дмитро Васильович Роскошний
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НЕОДНОРІДНИМИ БЕЗПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ PDF
Валерій Антонович Романюк, Олександр Іванович Лисенко, Ірина Віталіївна Алєксєєва, Антон Валерійович Романюк, Валерій Іванович Новіков
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ ЧАСОВОГО ТА ПРОСТОРОВОГО ПРИДУШЕННЯ ЗАВАД ДЛЯ GPS ПРИЙМАЧІВ PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Гліб Леонідович Авдєєнко, Олег Вадимович Кулик
DIFFERENT WGM DISK MICRORESONATOR FILTERS PDF
Олександр Олексійович Трубін
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LI-FI PDF
Олександр Іванович Романов, Дарія Михайлівна Федюшина, Tho Thi Dong
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАДИОКАНАЛА НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» PDF
Теодор Николаевич Нарытник, Михаил Ефимович Ильченко, Владимир Ильич Присяжный, Сергей Владимирович Капштык, Валерий Аркадьевич Литвинов
ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОЗРІЗНЕННОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ PDF
Сергій Арсенійович Станкевич, Микола Сергійович Лубський, Ганна Борисівна Крилова
ПІДХІД ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТАРКТИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
Ріна Леонидівна Новогрудська, Наталія Андріївна Юшко

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ DDOS-АТАКАМИ PDF
Роман Сергійович Шаповалов, Віктор Кавич Гаттуров
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ SDN PDF
Тарас Олексійович Сікач
ВИКОРИСТАННЯ ДВОСКАЧКОВИХ MPR ВУЗЛІВ В ПРОТОКОЛІ OLSR БЕЗПРОВОДОВИХ AD-HOC МЕРЕЖ PDF
Олександр Олександрович Литвин, Володимир Васильович Максимов
СЦЕНАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМАХ ДОСТУПУ PDF
Ганна Сергіївна Гахова, Леонід Олександрович Уривський
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ОДНОСПРЯМОВАНИХ РАДІОЛІНІЙ PDF
Владислав Дмитрович Голь, Анастасія Вадимівна Толстова
НАПРЯМКИ ПОБІЛЬШУВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ПЕРЕДАЧІ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ PDF
Андрій Володимирович Щирий, Олег Михайлович Бердников
МЕТОД КОРЕКЦІЇ ПОДВІЙНИХ ПОМИЛОК В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВИХ ДАНИХ ЗІ СПЕКТРАЛЬНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Руденко, Юрій Миколайович Виноградов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЗВЕШЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ СУММ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В КАНАЛАХ СО СПЕКТРАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ PDF
Карина Олегівна Шапран, Тетяна Миколаївна Чебаненко
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА PDF
Дмитро Антонович Георгін, Аліна Валентинівна Мошинська
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА 802.11n PDF
Сергій Олександрович Осипчук, Микола Віталійович Чекунов, Леонід Олександрович Уривський

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ЭТАПЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕТЕЙ 5G PDF
Наталья Романовна Триска
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ И ВРЕМЕНИ РАССОГЛАСОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ ДВУХ НАВИГАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ PDF
Вадим Павлович Шарко, Анатолий В. Цулая, Олег Г. Паршин
APPLICATION OF NEURONETWORK TECHNOLOGIES IN IP-TELEPHONY PDF
Михайло Сергійович Виговський
МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБЛАДНАННЯ JUNIPER СЕРІЇ SRX PDF
Наталя Олегівна П`янтковська, Станіслав Вікторович Валуйський
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В МЕРЕЖІ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ QOS PDF
Валерій Володимирович Правило, Тарас Володимирович Бабійчук
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕЙНЕРНОЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Руслан Юрійович Омельченко, Євгеній Сергійович Гордашник
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ФРАГМЕНТОВ В ПИРИНГОВЫХ СЕТЯХ PDF
Микола Вадимович Москалець, Катерина Миколаївна Попівська
АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ СУПУТНИКОВОЇ ЛІНІЇ УПРАВЛІННЯ АПАРАТОМ PDF
Антон Олександрович Парадовський, Антон Валериевич Ермаков
IP-ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Людмила Олексіївна Харлай
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОНТРОЛЕРА І МЕРЕЖЕВИХ ПРИСТРОЇВ В МЕРЕЖАХ SDN З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ OPENFLOW PDF
Ілля Вікторович Діденко, Олександр Іванович Романов
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТРИК РЕДІСТРИБ'ЮЦІЇ БАГАТОПРОТОКОЛЬНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ PDF
Владислав Ярославович Тичинський, Владислав Дмитрович Голь
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБ’ЄМУ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ SOFWARE-DEFINED NETWORKING PDF
Ігор Олегович Лісковський, Антон Вячеславович Дідковський
МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СЕРВІСІВ VPN НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS РІВНЯ ISP PDF
Сергій Володимирович Денисюк, М. Г. Осокін
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ IP-МЕРЕЖІ PDF
Олена Володимирівна Старкова, Костянтин Васильович Герасименко, Марія Олегівна Мєлєхова, Вячеслав Іванович Носков
ОЦІНКА НЕОБХІДНОГО ТРАНСПОРТНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ОБМІНУ СИГНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АРХІТЕКТУРИ IMS PDF
Леонід Анатолійович Верес, Євгеній Сергійович Гордашник
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ VPN-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Микола Миколайович Нестеренко, Богдан Віталійович Саєнко, Анна Сергіївна Кукліна
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТРАФІКА РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В МЕРЕЖІ MPLS PDF
Володимир Броніславович Маньківський
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ФІЗИЧНОГО ТА МАС РІВНІВ У LI-FI – СИСТЕМАХ PDF
Дарія Михайлівна Федюшина, Tho Thi Dong, Олександр Іванович Романов

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології

METHODS TO IMPROVE THE MILLIMETER RANGE SYSTEM BASED ON HYBRID TECHNOLOGY THROUGHPUT ANALYSIS PDF
Яна Адольфівна Кременецька, Олена Ромуальдівна Жукова
АНТЕННО-ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Олександр Іванович Гаманенко, Микола Миколайович Кайденко
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ PDF
Олена Олександрівна Марилів, Володимир Васильович Сальник, Сергій Васильович Сальник, Олег Ярославович Сова
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ (NVF) ТА «НАРІЗКИ МЕРЕЖІ» (NETWORK SLICING) В ТЕХНОЛОГІЇ 5G PDF
Анна Анатоліївна Лящук
БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ З ДИНАМІЧНИМ ВИБОРОМ СПЕКТРУ PDF
Анастасія Сергіївна Журавель, Сергій Олександрович Кравчук
МЕТОДИ ВИБОРУ ЦІЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ 4-ГО ПОКОЛІННЯ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Богдан Миколайович Довгань
СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРОС-РІВНЕВОЇ МОДЕЛІ В БЕЗПРОВОДОВІЙ МЕРЕЖІ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В АНТАРКТИЦІ PDF
Дмитро Анатолійович Міночкін, Сергій Олександрович Кравчук, Ліана Олександрівна Афанасьєва
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧУВАНИХ РАДІОСИСТЕМ PDF
Микола Миколайович Кайденко
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ SDR НА ПЛАТФОРМЕ SoC PDF
Дмитрий Васильевич Роскошный, Николай Николаевич Кайденко, Владислав Николаевич Кайденко, Олег Федорович Крылач
ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Михайло Юхимович Ільченко, Сергій Олександрович Кравчук, Валентин Антонович Хитровський, В. М. Бугай, В. М. Іванов
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Ірина Михайлівна Кравчук, Сергій Олександрович Кравчук
ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНОЇ MESH-МЕРЕЖІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАТРИМКИ МІЖ ВУЗЛАМИ PDF
Михайло Юрійович Кузьміч, Сергій Олександрович Кравчук
АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ КЕШУВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5G PDF
Олексій Олександрович Рибак, Дмитро Анатолійович Міночкін
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧА ОБСЛУГОВУВАННЯ В WIMAX/LTE НА БАЗІ IMS-АРХІТЕКТУРИ PDF
Дмитро Анатолійович Міночкін, Євгеній Сергійович Семендяк
КЕШУВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ 5G PDF
Дмитро Володимирович Малецький, Дмитро Анатолійович Миночкин
ОПТИМІЗОВАНА СХЕМА ШВИДКОЇ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У МЕРЕЖАХ MOBILE IPV6 ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОБІЛЬНИХ КОРИСТУВАЧІВ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ PDF
Роман Валерійович Камінський, Сергій Олександрович Кравчук
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ НАДЕЖНОСТИ И СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
Сергій Васильович Лєнков, Генадій Борисович Жиров, Е С Лєнков
ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧИЙ В ФОРМАХ ФАЗОВЫХ ФРОНТОВ ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН PDF
Гліб Леонідович Авдєєнко, Евгений Аркадьевич Якорнов
СПОСІБ ПРОСТОРОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В ДОВІЛЬНІЙ ХВИЛЬОВІЙ ЗОНІ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО АЛГОРИТМУ КЕЙПОНА PDF
Евгений Аркадьевич Якорнов, Гліб Леонідович Авдєєнко
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ В ТРАНСПОРТНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ PDF
Антон Валерійович Єрмаков, Гліб Леонідович Авдєєнко, Теодор Миколайович Наритник
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОКАНАЛА ДЛЯ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G PDF
Сергій Едуардови Волков
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ UWB ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПОБУДОВІ МАЙБУТНІХ ГЕТЕРОГЕННИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Олександрович Залозний, Сергій Георгійович Бунін
ВИКОРИСТАННЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ У СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Сергій Георгійович Бунін, Олександр Олександрович Залозний
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ РАДІОСИГНАЛУ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТУ DVB-S НА БАЗІ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ «КОМПЛЕКС МГ» PDF
Василь Олександрович Волошин, Гліб Леонідович Авдєєнко
ШЛЯХИ ПОБУДОВИ НАДІЙНОГО ТЕЛЕМЕТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РАДІОХВИЛЬ ЧЕРЕЗ ПЛАЗМУ PDF
Олександр Віталійович Шефер
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ PDF
Владислав Ігорович Примаченко
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗРОБОК РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Сергій Олегович Бондарчук, Теодор Миколайович Наритник, Денис Сергійович Вальчук, Антон Валерійович Єрмаков
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАГЕРЦОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК PDF
Денис Сергійович Вальчук, Антон Валерійович Єрмаков, Сергій Олегович Бондарчук, Теодор Миколайович Наритник
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET PDF
Катерина Вікторівна Лукіна, Олександр Миколайович Шаповал
СПОСІБ БЕЗПРОВОДОВОЇ ПІДЗАРЯДКИ ГАДЖЕТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ WI-FI МЕРЕЖІ PDF
Дмитро Миколайович Ольховик, Теодор Миколайович Наритник, Антон Валерійович Єрмаков
УМОВА СТАЦІОНАРНОСТІ ПРОТОКОЛУ q-МДКН ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ PDF
Віктор Федорович Єрохін, Анастасія С Полякова
МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ МІЖ ТЕХНОЛОГІЯМИ РАДІО ДОСТУПУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ SDR ТА ХМАРНОГО КОНТРОЛЕРУ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ PDF
Ірина Олегівна Тимченко, Марія Анатоліївна Скулиш
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПРОМІНЮВАЧА ПАРАБОЛІЧНОЇ АНТЕНИ PDF
Сергій Сергійович Ганзенко
ВИКОРИСТАННЯ WI-FI ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Владислав Миколайович Павленко
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ МЕРЕЖ БАГАТОПРОЛЬОТНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ СТАНДАРТУ IEEE 802.16J PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Андрій Васильович Рижко
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТЕРАГЕРЦОВИХ ХВИЛЬ В АТМОСФЕРІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Сергій Георгійович Бунін, Гліб Леонідович Авдєєнко, Теодор Миколайович Наритник

Інформаційні технології в телекомунікаціях

ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ PDF
Ігор Володимирович Гуменюк, Володимир Володимирович Воротніков, Олег Сергійович Бойченко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Алла Миколаївна Лавренюк, Сергій Іванович Лавренюк, Петро Григорович Тульчинський
РОЗПОДІЛЕНІ ОБРАХУНКИ МЕТОДОМ MapReduce НА МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ PDF
Владислав Миколайович Павленко, Микола Олександрович Алєксєєв
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Наталія Вікторівна Таран, Микола Олександрович Алєксєєв
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЙМОВІРНОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДОСТАВКИ ПАКЕТІВ PDF
Олександр Віталійович Лемешко, Олександра Сергіївна Єременко
УЗАГАЛЬНЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОЇ ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМИ PDF
Наталія Вікторівна Дерманська
ТЕХНОЛОГИЯ AZURE BLOB STORAGE ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ PDF
Лариса Сергіївна Глоба, Анатолій Іванович Омельченко
МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ВУЗЛА У МЕРЕЖАХ NFV PDF
Світлана Валеріївна Суліма
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДОСТУПНОСТИ СЕТЕВОЙ УСЛУГИ PDF
Юрій Петрович Зайченко, Володимир Іванович Васильєв, Дмитро Михайлович Вишталь, Наталія Дмитрівна Любашенко
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПИРИНГОВОЙ СЕТИ PDF
Катерина Олегівна Попівська, Микола Вадимович Москалець
МЕТОД КОМПОЗИЦІЇ ВЕБ-СЕРВІСІВ PDF
Вероніка Олександрівна Колюкаєва
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АНАЛІЗАТОРА ТРАФІКА ДОМАШНЬОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ RASPBERRY PI ZERO PDF
Альона Олександрівна Бикова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ НЕЧЁТКОЙ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ PDF
Едуард Миколайович Бовда
МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI DATA OFFLOADING PDF
Артем Юрійович Лашко, Василь Васильович Курдеча
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ДАТА-ЦЕНТРІВ ОПЕРАТОРІВ ЗВ´ЯЗКУ PDF
Марія Миколаївна Воронюк
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ЗАДАЧ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ PDF
Роман Анатолійович Косовненко, Олександр Володимирович Степурін
РАЗГРУЗКА СЕТИ LTE С ПОМОЩЬЮ Wi-Fi PDF
Анастасія Олегівна Пишко, Василь Васильович Курдеча
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ PDF
Анастасія Миколаївна Герлянд, Віктор Кавич Гаттуров
АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАЗ НЕЧІТКИХ ЗНАНЬ PDF
Максим Юрійович Терновий, Олена Сергіївна Штогріна
DATA PROTECTION WITH INTELLECTUAL SUPPORT OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL AND OPERATIONAL MANAGEMENT PDF
Сергій Васильович Толюпа, Іван Іванович Пархоменко
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ЗІСТАВЛЕННЯ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Віта Вікторівна Романченко, Віктор Михайлович Горицький
МОДИФІКОВАНА ПРОЦЕДУРА ВЕРТИКАЛЬНОГО ХЕНДОВЕРУ В БЕЗПРОВІДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Петро Сергійович Вождай, Василь Васильович Курдеча
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ PDF
Роман Михайлович Мазанка, Микола Олександрович Алєксєєв
МЕТОД СТРОГОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБОНЕНТІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Олександр Петрович Марковський, Лефтеріос Захаріудакіс, Максим Федорович Федотов
ВПЛИВ МІКРОСТІЛЬНИКІВ НА ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ГЕТЕРОГЕННІЙ МЕРЕЖІ PDF
Дар'я Сергіївна Гордєєва
ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Володимир Андрійович Прокопець, Лариса Сергіївна Глоба
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЕРТИКАЛЬНОГО ХЕНДОВЕРА PDF
Руслан Олександрович Кирюшкин, Василь Васильович Курдеча
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОФИКАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ PDF
Антон Олександрович Чічіков, Олена Сергіївна Штогріна

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ PDF
Валерій Сергійович Явіся
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ПРО ПАРАМЕТРИ РУХУ НАНОСУПУТНИКІВ PDF
Валерій Сергійович Явіся
СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕНСОРОВ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ PDF
Сергій Миколайович Чумаченко, Олена Миколаївна Тачинина, Олександр Іванович Лисенко
ФИЛЬТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ БПЛА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ СЕНСОРНОЙ СЕТИ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ TDOA И RSS PDF
Ігор Олегович Товкач, Сергій Якович Жук
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ З МОБІЛЬНИМИ СЕНСОРАМИ PDF
Олег Олександрович Шпанчук, Тетяна Олексіївн Прищепа
РОЗВИТОК СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олег Сергійович Дробіна, Антон Валерійович Романюк
РОЗПОДІЛЕНА БАЗА ДАНИХ ВІРТУАЛЬНИХ КООРДИНАТ ВУЗЛІВ PDF
Василь В'ячеславович Лукашук, Станислав Викторович Валуйский, Сергій Миколайович Чумаченко
МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ ПО ВІРТУАЛЬНИМ КООРДИНАТАМ PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Василь В'ячеславович Лукашук
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Галина Іванівна Кривобока, Антон Миколайович Сільвестров
MODIFIED METHOD OF CLUSTERING FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS PDF
Микита Миколайович Кузімович, Василь Васильович Курдеча
МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
Василь Васильевич Курдеча, Іван Олександрович Іщенко, Андрій Геннадійович Захарчук
МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ СКЛАДНИХ НЕЛІНІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ PDF
Олексій Миколайович Скринник, Антон Миколайович Сільвестров
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ДОЦІЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ВУЗЛІВ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Іванович Лисенко, Тетяна Олексіївна Прищепа
RSSI МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВУЗЛІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Олександр Анатолійович Бондарук, Валентина Миколаївна Петрова
ОГЛЯД ПРОТОКОЛУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПРОВОДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Валентина Миколаївна Петрова, Вікторія Олександрівна Тарасюк
LPWAN З ВИКОРИСТАННЯМ RASPBERRY PI І ТЕХНОЛОГІЇ LORA PDF
Сергій Борисович Могильний, Кристина Андріївна Голощапова
МЕТОД АДАПТАЦІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ, ПОБУДОВАНИХ НА РГБ, В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ PDF
Ольга Сергіївна Кутелева, Олександр Олександрович Великий, Олександр Іванович Лисенко
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЛЕТАЮЩИЕ ДАТЧИКИ PDF
Ірина Анатоліївна Ярмо
PASSIVE ACOUSTIC LOCALIZATION AND TRACKING OF VESSELS USING A COMPACT ARRAY OF HYDROPHONES PDF
Ildar Urazghildiiev, D. Hannay
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олена Сергіївна Туранська, Олександр Іванович Лисенко
САМОКОРРЕКТИРУЮЩАЯСЯ ВРЕМЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ PDF
Андрій Васильович Брицу
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФРАКТАЛІВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ ПРИ ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ PDF
Наталія Олександрівна Гордійко, Олександр Іванович Лисенко, Тетяна Володимирівна Томашевська
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ МЕТОД МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ У ЗОНАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Валерій Іванович Новіков, Олександр Іванович Лисенко
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ УЛУЧШЕНИЕ LEACH ПРОТОКОЛА PDF
Віталій Анатолійович Опанасець
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРГОЮ DSREM В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Тимур Павлович Довженко, Каміла Павлівна Сторчак
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ PDF
Юрий Леонидович Козик, Валерій Іванович Новіков
ВЫРОЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ЯЧЕЙКАХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ PDF
Михайло Юхимович Ільченко, Олександр Петрович Живков
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ВУЗЛІВ БСМ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОПОЛОГІЮ МЕРЕЖІ PDF
Сергій Андрійович Поліник, Валентина Миколаївна Петрова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Олексій Валерійович Горбатенков
УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЄЮ В БЕЗПРОВОДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олександр Володимирович Жук, Антон Валерійович Романюк, Олег Ярославович Сова, Дмитрий В. Ткаченко
АЛГОРИТМ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Євгеній Олексійович Хоменко

Засоби та пристрої телекомунікацій

ELECTROMAGNETIC WAVES SCATTERING ON COUPLED DIELECTRIC RESONATORS IN THE TIME DOMAIN PDF
Олександр Олексійович Трубін
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАЛЬНОСТИ ДО ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПО СФЕРИЧНОСТИ ФРОНТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ PDF
Олег Федорович Цуканов, Євген Аркадійович Якорнов
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗРОБОК МІКРОСМУЖКОВИХ ФІЛЬТРІВ PDF
Кирило Володимирович Немченко
MODELLING OF COMMUNICATION SYSTEMS WITH IMPULSE-RADIO ULTRA-WIDE BAND SIGNALS PDF
Сергій Олександрович Михайлов, Сергій Георгійович Бунін, Ігор Володимирович Трубаров
DESIGN OF MICROWAVE WIDEBAND MICROSTRIP FILTERS USING DIFFERENT NUMERICAL METHODS PDF
Ігор Володимирович Трубаров, Гліб Леонідович Авдєєнко, Кирило Володимирович Немченко, Тетяна Володимирівна Зелепукина

Семінар: Modern information and telecommunication trends

ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF MTIE FUNCTION PDF
Микола Леонідович Бірюков, Микола Миколайович Худинцев, Наталя Романівна Тріска
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF LTE IN THE UNLICENSED SPECTRUM BANDS PDF
Антон Андрійович Чернявський, Валерій Володимирович Правило
PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE QOS SUPPORT IN LTE PDF
Валерій Володимирович Правило, Богдан Юрійович Ярош
PERSPECTIVES OF ALGORITHMS TRANSFORMATION OF NOISE-IMMUNE SIGNALING OF DVB-T2 STANDARD INTO A DUPLEX COMMUNICATION SYSTEM PDF
Марія Вячеславівна Шевченко, Леонід Олександрович Уривський
AN APPROACH TO DATA PROCESSING OPTIMIZATION CONSIDERING ENERGY EFFICIENCY AND PERFORMANCE PARAMETERS PDF
Наталія Андріївна Гвоздецька, Лариса Сергіївна Глоба
FEATURES OF MULTISERVICE STREAMS TRANSMISSION IN DVB-T2 STANDARD PDF
Леонід Олександрович Уривський, Валерія Юріївна Солянікова
COMPLEX SELECTION CRITERIA OF CLOUD GATEWAY PDF
Іван Олександрович Іщенко, Василь Васильович Курдеча, Андрій Геннадійович Захарчук
MONOPULSE DIRECTION FINDER FOR HARMONIC RADAR SYSTEM PDF
Вадим Іванович Пипко, Олег Федорович Цуканов