Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Аліна Валентинівна Мошинська
ПОРІВНЯННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ШИРОКОСМУГОВИХ ТА ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Богдан Олегович Шмігель, Леонід Олександрович Уривський
ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БЛОКУ КОДІВ ХЄМІНГА ПРИ ЗАДАНИХ ВИМОГАХ ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ПРИЙОМУ PDF
Леонід Олександрович Уривський, Андрій Андрійович Корнієнко
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТНИХ КОДІВ БАРКЕРА PDF
Володимир Васильович Максимов, Ігор Анатолійович Храповицький
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ БЕЗПРОВОДОВОГО КАНАЛУ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ В УМОВАХ ЗАВМИРАНЬ І ВИПАДКОВОГО РОЗКИДУ ПАРАМЕТРІВ ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЧІВ PDF
Валерій Іванович Новіков
ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВИБОРУ ВИДУ ЛІНІЙНОГО СИГНАЛУ В МЕРЕЖАХ ДОСТУПУ SHDSL PDF
Вячеслав Іванович Носков
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ТЕХНОЛОГІЇ 5G PDF
Олена Григорівна Григоренко, Надія Сергіївна Кочева
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛІВ IPSEC ТА SSL В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Яна Василівна Турчин, Ірина Віталіївна Кононова
ПОБУДОВА ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ОБЛАДНАННЯ ФІРМИ CISCO PDF
Олена Григорівна Григоренко, Дмитро Вадимович Волік
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ NGN НА БАЗІ IMS PDF
Олександр Петрович Гогу, Віктор Кавіч Гаттуров
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Олена Григорівна Григоренко, Юлія Геннадіївна Полікарпова
ОГЛЯД МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Анастасія Юріївна Козак, Дмитро Ісаакович Могилевич
ОРГАНІЗАЦIЯ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ PON PDF
Олена Григорівна Григоренко, Віталій Дмитрович Вістунов
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ВОГНЕВОГО ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИДУШЕННЯ PDF
Олександр Володимирович Вакуленко, Віктор Федорович Єрохін
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСУ В МЕРЕЖІ LTE PDF
Іван Петрович Ветошко, Вячеслав Іванович Носков
МАКСИМАЛЬНЕ НАБЛИЖЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ПЕРЕДАЧІ ВОСП ХМ ДО ГРАНИЧНИХ МЕЖ XML
Олександр Сергійович Буханець, Олег Михайлович Бердников

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

WAVEGUIDE DISTRIBUTION OF COUPLED DIELECTRIC RESONATOR MODES IN THE UNIFORM LATTICCES PDF (English)
Олександр Олексійович Трубін
ADAPTIVE PLANAR ANTENNAS ON LATTICES OF ROTATING DIELECTRIC RESONATORS PDF (English)
Олександр Олексійович Трубін
DESIGN OF A MICROSTRIP FILTER FOR 5 GHZ BAND USING DIFFERENT NUMERICAL METHODS PDF (English)
Ihor Trubarov
DESIGN AND OPTIMIZATION OF COAXIAL-FED CIRCULAR PATCH ANTENNA FOR 2.4 GHZ FREQUENCY BAND PDF (English)
Ihor Trubarov
DESIGN AND OPTIMIZATION OF COAXIAL-FED RECTANGULAR PATCH ANTENNA FOR 2.4 GHZ FREQUENCY BAND PDF (English)
Ihor Trubarov
ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСИВЕРУ NUAND BLADERF X40 SDR ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИГНАЛІВ СТАНДАРТУ DVB-S2 PDF
Анастасія Олексіївна Мар'яненко, Гліб Леонідович Авдєєнко
ПРИСТРІЙ ПЕРЕВІРКИ ДЖГУТІВ PDF
Артем Андрійович Накоренко, В’ячеслав Григорович Губар
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАДАЧІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ SDR PDF
Максим Миколайович Ігнатченко, Гліб Леонідович Авдєєнко

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ASON В СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Наталія Романівна Тріска
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ SYNC ARCHITECT ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ СИНХРОНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Романівна Тріска
ЗАХИЩЕНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Надія Олександрівна Фесьоха, Олександр Іванович Романов, Микола Миколайович Нестеренко
OPTIMIZE OPTICAL DATA NETWORKS USING SDN TECHNOLOGIES PDF (English)
Ivan Saychenko, Roman Kamarali, Mykyta Romanov
МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАЛІВ ОПТИЧНОГО ТРАКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ SDR ТРАНСІВЕРА ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GNURADIO PDF
Євгеній Андрійович Літвінов, Олександр Іванович Романов
ПОБУДОВА МЕРЕЖІ SDN З ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ SEBA PDF
Марина Юріївна Кочура, Микита Олександрович Романов
АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТІ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ WI-FI З НОВИМ ПРОТОКОЛОМ ЗАХИЩЕНОСТІ WPA3 PDF
Олександр Іванович Підпалий, Олександр Іванович Романов
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ MPLS L3 VPN PDF
Костянтин Анатолійович Литовченко, Олександр Іванович Романов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУАССОНОВСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ В ПЛЕЗИОХРОННОМ СОЕДИНЕНИИ PDF (Русский)
Наталия Романовна Триска, Николай Леонидович Бирюков
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NG-PON2 PDF
Вікторія Олександрівна Данильченко, Ірина Віталіївна Кононова
МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ ДОСТАВКИ ПОВІДОМЛЕНЬ В IP МЕРЕЖІ ЗА РАХУНОК МОДИФІКАЦІЇ ПРОТОКОЛУ UDP PDF
Володимир Броніславович Маньківський, Андрій Дмитрович Педько
КОНЦЕПЦИЯ ГРАНИЧНИХ ОБИЧИСЛИНЬ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА PDF
Володимир Броніславович Маньківський, Андрій Дмитрович Педько
АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ IP-ТЕЛЕФОНІЇ НА ОСНОВІ SOFTSWITCH PDF
Микола Миколайович Нестеренко, Олександр Анатолійович Коломійчук, Налалія Олександрівна Фесьоха
БАГАТОВУЗЛОВА МЕРЕЖА SDN З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LI-FI PDF
Марина Дмитрівна Піталова, Гліб Олегович Мікляєв
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Олександр Романович Бондар, Леонід Анатолійович Верес
ПОБУДОВА КОНТРОЛЕРА МЕРЕЖІ SDN З ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ РЕСУРСІВ PDF
Максим Сергійович Шихов, Олександр Іванович Романов
КОНВЕЄРНА ОБРОБКА ДАНИХ В КОМУТАТОРАХ МЕРЕЖІ SDN PDF
Микола Вікторович Атаманчук, Антон О. Романов
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ СИСТЕМИ IMS НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН PDF
Леонід Анатолійович Верес, Олександр Іванович Романов, Микола Миколайович Нестеренко
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ P4 ДЛЯ ПОБУДОВИ IMS PDF
Олександр Миколайович Полуденний, Олександр Іванович Романов

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ PDF
Ірина Михайлівна Кравчук
АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ ВУЗЛІВ ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ КООПЕРАТИВНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ З ПЕРЕХОПЛЮВАЧЕМ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва
СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
АЛГОРИТМ РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ ДЛЯ МАСШТАБНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖ LTE PDF
Дмитро Юрійович Хлівний, Сергій Олександрович Кравчук
БЕЗПРОВОДОВА КООПЕРАТИВНА РЕТРАНСЛЯЦІЯ З ТЕХНОЛОГІЄЮ HARQ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва, Сергій Олександрович Кравчук, Ігор Іванович Шевченко, Михайло Миколайович Чуб
УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ PDF
Катерина Ігорівна Рисцова, Сергій Олександрович Кравчук, Олексій А. Остапов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ РЕТРАНСЛЯЦІЙНИХ ВУЗЛІВ СУЗІР’Я ДРОНІВ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Микола Миколайович Кайденко, Ліана Олександрівна Афанасьєва, Ірина Михайлівна Кравчук
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНИХ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ В 5G МЕРЕЖАХ PDF
Валерій Володимирович Правило, Олександр Сергійович Кормульов
НАДШИРОКОСМУГОВИЙ МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ОДИН ІЗ ПЕРШИХ СЕРВІСІВ 5G PDF
Валерій Володимирович Правило, Сергій Олександрович Федоров
МЕТОД ПРОСТОРОВОГО ФОКУСУВАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЗІ СФЕРИЧНИМИ ФАЗОВИМИ ФРОНТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РАДІОРЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ PDF
Євгеній Аркадійович Якорнов, Гліб Леонідович Авдєєнко
ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЛІНІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ «ТОЧКА-ТОЧКА» НА БАЗІ ТРАНСИВЕРІВ DWM 1000 PDF
Наталія Іванівна Денисенко, Гліб Леонідович Авдєєнко
ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДІВ ДЛЯ МЕРЕЖ 5G МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Ангеліна Іванівна Свіржевська
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ПРИСТРОЇВ ТА ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Катерина Володимирівна Піхота, Ірина Віталіївна Кононова
ІНКУБАТОР ДЛЯ ЯЄЦЬ З ТЕХНОЛОГІЄЮ INTERNET OF THING PDF
Олег Олександрович Якименко, В'ячеслав Григорович Губар
ДИСТАНЦІЙНО-ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЕР ДАТЧИКІВ ТА ПРИСТРОЇВ PDF
Артур Володимирович Сергієнко, В'ячеслав Григорович Губар
FUTURE 6G NETWORK FUNCTIONALITY AND PERFORMANCE PDF (English)
Yana Kremenetskaya, Anatoliy Makarenko, Oleksiy Hetmanets, Nataliya Trintina

Інформаційні технології в телекомунікаціях

ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Кирило Володимирович Сметанін, Ігор Володимирович Гуменюк, Олександр Валерійович Некрилов
АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ ПРОВАЙДЕРОМ PDF
Наталія Андріївна Юшко, Лариса Сергіївна Глоба, Марина Андріївна Попова
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ ЛОГІЧНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ ДАНИХ PDF
Захар Романович Савчук, Юрій Михайлович Бугаєнко
СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ УКРУПНЕНИЕ СОСТОЯНИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТУПНОСТИ СЕТЕВОЙ УСЛУГИ PDF (Русский)
Юрий Петрович Зайченко, Владимир Иванович Васильев, Дмитрий Михайлович Вишталь, Наталья Дмитриевна Любашенко
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВІВ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗИМІВНИКА PDF
Віталій Сергійович Кущ, Олена Сергіївна Штогріна
ФОТОМЕТРИЧНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗІВ ТА РІДИН PDF
В'ячеслав Григорович Губар, Ірина Олександрівна Адаменко
МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ВЕБ-СЕРВЕРІВ ТА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВИБОРУ PDF
Ангеліна Олександрівна Пилипчук
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНИХ ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖ VPN PDF
Наталія Анатоліївна Корман, Дмитро Ісаакович Могилевич
СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ НАВІГАЦІЇ В ПРИМІЩЕННІ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ PDF
Максим Станіславович Остапенко, Олена Сергіївна Штогріна
КОМПОНЕНТНА КОНФІГУРАЦІЯ КОГНІТИВНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ PDF
Вячеслав Олександрович Подліпаєв, Р.І. Чепков
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ МЕТОДОМ ОБРОБКИ РІЗНОРІДНОЇ СЛАБОСТРУКТУРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Богдан Олександрович Задоєнко, Лариса Сергіївна Глоба
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА ОСНОВІ REST API PDF
Максим Сергійович Безвугляк, Василь Васильович Курдеча
УДОСКОНАЛЕНА АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ ДЛЯ ХМАРНОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Євгеній Олександрович Пороло, Василь Васильович Курдеча
АНАЛІЗ МЕТОДІВ СЕРІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПЛАТФОРМИ ВЕЛИКИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ДАНИХ PDF
Демид Віталійович Попенко, Василь Васильович Курдеча
ПІДХІД ДЛЯ ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ЛОГІЧНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ PDF
Андрій Володимирович Ляшенко
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МЕРЕЖІ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Андрій Миколайович Давидюк, Василь Васильович Курдеча
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМАХ РОЗУМНОГО БУДИНКУ PDF
Марина Адамівна Миніч, Сергій Борисович Могильний

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

ФИЛЬТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УГЛОМЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ PDF (Русский)
Ігор Олегович Товкач, Сергій Якович Жук
ANOMALOUS DISPERSION AND GROUP DELAY OF METAMATERIAL CELLS PDF (English)
Oleksandr Zhivkov, Roman Kamarali, Mykyta Kopaniev, Oleh Krylach, Ivan Saychenko
РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ PDF (Русский)
Александр Александрович Штойко, Валентина Николаевна Петрова
УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ БПЛА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ SDN PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Олександр Іванович Лисенко
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБОРА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА ПРИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ PDF (Русский)
Валерий Антонович Романюк, Александр Иванович Лысенко, Антон Валерьевич Романюк, Александр Владимирович Жук
ATTENUATION POLES IN BAND-PASS FILTERS WITH EVEN END ODD MODES PDF (English)
Mykhaylo Ilchenko, Pavlo Akopian, Oleksandr Zhivkov, Illya Galickiy, Tetyana Sobko
ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ПОТОКОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
Антон Олександрович Ковбаса, Олександр Іванович Лисенко
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ТЕПЛИЦЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО РОБОТА PDF (Русский)
Илья Андреевич Нидченко, Александр Иванович Лысенко
РОЗВИТОК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ У ЗОНАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Валерій Іванович Новіков, Мирослав Костевич Спаравало, Олександр Іванович Лисенко, Ірина Віталіївна Алєксєєва
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Ярослав Богданович Бондарець, Олександр Іванович Лисенко
БАЛАНСИРОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ PDF (Русский)
Антон Константинович Осинский, Валентина Николаевна Петрова
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ УГРУПОВАННЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ПІД ЧАС МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНОЇ ОБСТАНОВКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Олег Федорович Цуканов
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КВАДРОКОПТЕРІВ У МЕРЕЖАХ FANET PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Олег Федорович Цуканов
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ DOS АТАК В SDN МЕРЕЖАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Олексій Сергійович Єфименко
АНАЛІЗ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ PDF
Валерій Сергійович Явіся
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НАНОСУПУТНИКА PDF
Валерій Сергійович Явіся, Дмитро Валерійович Явіся
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КАНАЛУ УПРАВЛІННЯ ДРОНАМИ PDF
Валерій Сергійович Явіся, Олександр Іванович Лисенко

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Михайло Миколайович Юдін, Леонід Володимирович Малецький, Дмитро Анатолійович Міночкін
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ LORAWAN PDF
Олексій Олександрович Рибак, Дмитро Анатолійович Міночкін
МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Дмитро Анатолійович Міночкін, Григорій Юрійович Бурлака, Оксана Миколаївна Гончаренко
ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙН ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ПРИВАТНОСТІ ДАНИX PDF
Марія Олегівна Поддубна
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Валерій Олександрович Гребенніков

Семінар: Modern information and telecommunication trends

"SMART STREET" MANAGEMENT SYSTEM PROTOTYPE BASED ON THE LORAWAN PROTOCOL PDF (English)
Mykyta Kopaniev, Oleksandr Zhivkov, Oleksiy Rybak
METHOD OF MULTIPATH EFFECT ELIMINATION IN MOBILE COMMUNICATIONS PDF (English)
Valeriya Solianikova, Leonid Uryvsky
SCOPES TO SOLVE THE TASK OF TELECOMMUNICATION RESOURCES DISTRIBUTION TO PROVIDE THE REQUIRED QOS PDF (English)
Kateryna Martynova
SECURE IOT DEVICE AUTHENTICATION PDF (English)
Ihor Sushyn, Dmytro Minochkin
THE ARCHITECTURAL CONCEPT BONWIN "SMART ROOM" PDF (English)
Daria Noskova, Dmytro Minochkin
INTERNET OF THINGS AND 5G PDF (English)
Yaroslav Alexandrovich Mikhnenko
RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF IOT TEMPERATURE AUTOMATED METERING PROJECT BASED ON TELECOMMUNICATION SYSTEMS INSTITUTE PDF (English)
Serhiy Osypchuk, Oleksandr Yatsyshyn, Andriy Maltsev, Artem Dykyy
TEMPERATURE MONITORING SYSTEM IN IOT NETWORK BASED ON ESP8266 MICROCONTROLLER AND THINGSPEAK SERVICE PDF (English)
Anton Shevchuk, Oleksandr Romanov

МНТК студентів та аспірантів "ПРІТС"

LOCALIZATION IN VEHICLE NETWORKS USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION TECHNOLOGY PDF (English)
M'TUMBE ABI TRESOR
SECURITY FRAMEWORK FOR IOT DEVICES PDF (English)
Godson Agbara Egbe
MACHINE LEARNING USING TENSORFLOW PDF (English)
Alina Mykolayivna Tushych
КОМПЛЕКСНА АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ХМАРНОМУ СЕРВЕРІ ПОВІДОМЛЕНЬ ІЗ ОЗНАКАМИ ПРИОРІТЕТІВ PDF
Катерина Геннадіївна Мартинова
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАДІО ПОВТОРЮВАЧІВ В МЕРЕЖАХ UMTS PDF
Сергій Андрійович Скрябін
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСУ В МЕРЕЖІ LTE PDF
Іван Петрович Ветошко
МЕХАНІЗМ ПЕРЕНЕСЕННЯ АКТИВНОГО З’ЄДНАННЯ МІЖ КАНАЛАМИ ЗВ’ЯЗКУ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Данило Юрійович Ловейкін
АНАЛІЗ ПРОТОКОЛУ DATA DISTRIBUTION SERVICE (DDS) PDF
Анжела Махер Нсер, Олексій Олександрович Рибак
МАКЕТ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНТЕННОГО ТРЕКЕРА ДЛЯ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ З МЕТЕОРОГІЧНИХ СУПУТНИКІВ PDF
Сергій В. Мрига, Денис В. Коваль
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ PDF
Илья Андреевич Нидченко
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНОФОРМАЦІЇ PDF
Яна Василівна Турчин
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ 5-ГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Анатоліївна Корман
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІОТ PDF
Катерина Володимирівна Піхота
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В КОНЦЕПЦІЇ “ЯКРАЗ ВЧАСНО” PDF
Валерій Олександрович Берлоус
FEATURES OF REST API TECHNOLOGY IN IoT PDF
Максим Сергійович Безвугляк
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ DATA BANK В МЕРЕЖІ ХМАРНОГО IoT PDF
Євгеній Олександрович Пороло
ЗАСТОСУВАННЯ PROTOBUF В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ PDF
Демид Віталійович Попенко
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Павло Юрійович Карлін
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА INTERNET OF THINGS PDF
Олександр Сергійович Петров
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ MICROGRID PDF
Дмитро Вячеславович Волчан
ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ КОЛЬОРОВОЇ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ВІДЧУТТІВ PDF
Роман Вікторович Копа
Метод збору та обробки інформації в мережі Microgrid PDF
Гліб Олегович Степанов
РОЗГОРТАННЯ SDN В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА APIC-EM ФІРМИ CISCO PDF
Максим Олександрович Пявчик
АВТОКОМПЕНСАТОР ЗАВАД ДЛЯ ПРИЙМАЧІВ РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ PDF
Святослав Олександрович Москалюк
ДОСЛІДЖЕННЯ СЦЕНАРІЇВ ВЗАЄМОДІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗКС-7 З МЕРЕЖАМИ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ IMS. PDF
Михайло Вячеславович Мєщерінов, Віктор Кавич Гаттуров
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ НА НАДІЙНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Владислав Ігорович Вітковський


For more information:

Tel/Fax: (044)204-98-21, (044)207-24-93, 050-381-36-78

e-mail: conf@its.kpi.ua

its.kpi.ua

www.its.kpi.ua/conferences/