2019

Proceedings of the Thirteenth International Scientific and Technical Conference MODERNCHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS (15-19 April 2019,  Kyiv, Ukraine)

Матеріали Тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (15-19 квітня 2019 р. , м. Київ, Україна)

Зміст

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Сергій Олександрович Осипчук, Аліна Валентинівна Мошинська, Василь Васильович Киращук
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОСМІЧНОГО СЕГМЕНТУ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ CLEAR SPASE PDF
Олена Миколаївна Тачиніна, Валерій Сергійович Явіся, Олександр Іванович Лисенко, Ірина Віталіївна Алєксєєва
СПУТНИКОВАЯ НИЗКООРБИТАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ PDF
Теодор Николаевич Нарытник, Михаил Ефимович Ильченко, Владимир Ильич Присяжный, Сергей Владимирович Капштык, С. А. Матвиенко
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ КЛАСТЕРНОГО ТИПА PDF
Татьяна Викторовна Лабуткина, Иван Александрович Саенко
CALCULATION PARAMETERS OF ADD-DROP FILTERS ON OPTICAL MICRORESONATORS PDF
Alexander Alekseevich Trubin
МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ PDF
Андрій Володимирович Ляшенко, Юрій Михайлович Бугаєнко
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КВАНТОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОГО КІБЕРПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Петро Миколайович Лісовський
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Микола Миколайович Нестеренко, Олександр Іванович Романов, Надія Олександрівна Фесьоха

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ НИЗЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Богдан Олегович Шмігель, Леонід Олександрович Уривський
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Аліна Валентинівна Мошинська, Дмитро Миколайович Ольховик
РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО БЮДЖЕТУ РАДІОЛІНІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Теодор Миколайович Наритнік, Володимир Григорович Сайко, Віктор Іванович Корсун
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ ДОСТУПУ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ FTTx ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Олександр Володимирович Вакуленко, Микола Миколайович Фомін
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СИСТЕМ SHDSL EFM У РЕЖИМІ АГРЕГАЦІЇ ПАР КАБЕЛЮ PDF
Вячеслав Іванович Носков
МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ PDF
Василь Степанович Романишин, Олег Михайлович Бердников
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ КІЛЬКОСТІ БАГАТОТОЧКОВИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ ПРОТОКОЛУ OLSR PDF
Володимир Васильович Максимов
МЕТРИКА ВАРТОСТІ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Валерій Іванович Новіков
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ IMS ДЛЯ НАДАННЯ НОВИХ ПОСЛУГ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ FMC PDF
Дмитро Анатолійович Смолій, Віктор Кавич Гаттуров
ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД АТАК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олена Григорівна Григоренко, Ілля Сергійович Пчелінцев

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ДОСТУПУ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ GPON PDF
Олена Сергіївна Сірик, Олександр Володимирович Вакуленко
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ РАМАНІВСЬКИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ В ФОТОННИХ ЛІНІЙНИХ ТРАКТАХ PDF
Дмитро Олегович Огородник, Олег Михайлович Бердников
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ADD/DROP ФІЛЬТРА (ADF) НА ОПТИЧНИХ МІКРОРЕЗОНАТОРАХ PDF
Алла Станіславівна Квітка, Олександр Олексійович Трубін
РЕЗОНАНС ФАНО В МИКРОВОЛНОВЫХ ФИЛЬТРАХ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ PDF
Роман Вадимович Камарали, Алексей Витальевич Лутчак, Иван Олегович Сайченко, Александр Петрович Живков, Александр Иванович Романов
DESIGN AND OPTIMIZATION OF MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR 2.4 GHZ FREQUENCY BAND PDF
Ігор Володимирович Трубаров
EIGENOSCILLATIONS LATTICES OF DIFFERENT DIELECTRIC MICRORESONATORS PDF
Alexander Alekseevich Trubin
INTEGRATED ANTENNAS-FILTERS ON DIELECTRIC RESONATORS PDF
Alexander Alekseevich Trubin

Технічна творчість радіоконструкторів України

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ КОНСТРУКТОРІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО КЛУБУ “ПОЛІТЕХНІК” UT7UZA КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО PDF
Микола Івановч Сергієнко, Микола Андрійович Ятченко, І. В. Хомяк

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СИГНАЛА ОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА PDF
Вадим Павлович Шарко, Анатолій Важевич Цулая
МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК НА ЕТАПІ ДОСТУПУ ДО ЦЕНТРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Валерій Володимирович Правило
АНАЛИЗ ПОТОКА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ В ПЛЕЗИОХРОННОМ СОЕДИНЕНИИ PDF
Николай Леонидович Бирюков, Наталья Романовна Триска, Николай Николаевич Худынцев
АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТІ МЕРЕЖІ WI-FI З ПРОТОКОЛОМ БЕЗПЕКИ WPA2 PDF
Микита Геннадійович Осокін, Олександр Іванович Романов, Антон О. Романов
МЕТОД СЕКТОРНОГО АНАЛІЗА ОПТИМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ТРАФІКА В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА PDF
Володимир Броніславович Маньківський, Антон Валерійович Єрмаков
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ IMS ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВИХ ПОСЛУГ PDF
Роман Вадимович Камаралі, Леонід Анатолійович Верес, Микола Миколайович Нестеренко
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ 5G PDF
Наталія Романівна Тріска
ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LIFI PDF
Іван Олегович Сайченко, Олександр Іванович Романов, Tho Thi Dong
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ СТІЛЬНИКОВОГО ОПЕРАТОРА PDF
Людмила Алексеевна Харлай
МОДЕЛЬ ШВИДКОЇ ПЕРЕМАРШРУТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТОМ РІВНЯ QOS У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Олександр Віталійович Лемешко, Марина Олександрівна Євдокименко, Олександра Сергіївна Єременко, Amal Mersni

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ В БЕЗПРОВОДОВИХ САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖАХ PDF
Сергій Васильович Сальник
ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО СПЕКТРУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СМУГИ PDF
Ігор Олексійович Сушин, Дмитро Анатолійович Міночкін
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LORAWAN PDF
Олексій Олександрович Рибак, Дмитро Анатолійович Міночкін
АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО ЕФІРНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ СТАНДАРТУ DAB+ PDF
Гліб Леонідович Авдєєнко
МАКЕТ СИМПЛЕКСНОЇ ОДНОІНТЕРВАЛЬНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ З ПРОСТОРОВОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛІВ PDF
Гліб Леонідович Авдєєнко, Євгеній Аркадійович Якорнов
МЕТОДИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО БЛОЧНОГО КОДУВАННЯ З ІНДЕКСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ПІДНЕСУЧИХ OFDM ДЛЯ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ КАНАЛІВ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
В'ячеслав Ігорович Солодовник, Микола Іванович Науменко
ГІБРИДНА АРХІТЕКТУРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Яна Адольфівна Кременецька, Денис Владленович Баришев, Ганна Олександрівна Дударєва
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ДЖЕРЕЛА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ PDF
Олег Федорович Цуканов, Євгеній Аркадійович Якорнов
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ PDF
Сергій Едуардович Волков
ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО МОЖУТЬ ПРИСКОРИТИ РОЗВИТОК ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Ігор Іванович Шевченко, Катерина Ігорівна Рисцова, Михайло Миколайович Чуб
ПІДХОДИ ТА СТРАТЕГІЇ ЩОДО КОЛЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ РОЄМ ДРОНІВ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Ірина Михайлівна Кравчук
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ M2M-ШЛЮЗИ ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВИХ ДОМЕНІВ ПРИЛАДІВ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ В ЯКОСТІ МОБІЛЬНОГО М2М-ШЛЮЗУ ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВИХ ВСЕПРОНИКАЮЧИХ МЕРЕЖ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧУВАНИХ РАДІОСИСТЕМ НА БАЗІ SOC В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB/SIMULINK PDF
Микола Миколайович Кайденко, Дмитро Васильович Розкошний, Катерина Сергіївна Бондаренко
ВИКОРИСТАННЯ SDR ТРАНСИВЕРА BLADERFx40 ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ DVB-S ТА DVB-S2 PDF
Євгеній Андрійович Літвінов, Гліб Леонідович Авдєєнко
ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРТОГОНАЛЬНОГО МНОЖИННОГО ДОСТУПУ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва
ПРОТОКОЛ АДАПТИВНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ДЛЯ КООПЕРАТИВНИХ МЕРЕЖ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва, Сергій Олександрович Кравчук
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ HPS И FPGA В УСТРОЙСТВАХ НА ПЛАТФОРМЕ SoC PDF
Николай Николаевич Кайденко, Дмитрий Васильевич Роскошный
СИСТЕМИ 5G PDF
Олена Петрівна Андріюк, Сергій Миколайович Чумаченко, Ігор Володимирович Андріюк
ПОРІВНЯННЯ ВИДІВ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В IoT PDF
Ярослав Олександрович Міхненко, Василь Васильович Курдеча
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВОГО «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Андрій Миколайович Давидюк, Василь Васильович Курдеча
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ MICROGRID PDF
Анатолій Геннадійович Гузов, Василь Васильович Курдеча
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖІ 5G PDF
Ангеліна Іванівна Свіржевська, Валерій Володимирович Правило
ПЕРЕНЕСЕННЯ ТРАФІКУ МОБІЛЬНИХ ДАНИХ З 3G НА WI-FI PDF
Ксенія Сергіївна Дорогань, Валерій Володимирович Правило
ТЕХНОЛОГІЇ НАДПРОВІДНИХ ПРИЙМАЧІВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Василь Мартинович Кичак, Микола Володимирович Васильківський
ЗВ'ЯЗОК ТЕХНОЛОГІЇ «БЛОКЧЕЙН» ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Марія Олегівна Поддубна, Дмитро Анатолійович Міночкін
ПЛАТФОРМА THINGWORX НА МЕЖІ РЕАЛЬНОГО ТА ЦИФРОВОГО СВІТУ PDF
Олеся Тарасівна Ніцович

Інформаційні технології в телекомунікаціях

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Сергій Іванович Лавренюк, Алла Миколаївна Лавренюк
МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРОВОЇ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ЛЮДИНИ PDF
Віталій Сергійович Кущ, Олена Сергіївна Штогріна
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Анастасія Миколаївна Мороз, Лариса Сергіївна Глоба
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-СЕРВІСІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЕЗСЕРВЕРНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ PDF
Віталій Радиславович Черешня, Василь Васильович Курдеча
СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В КЛАССЕ БИНАРНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Юрий Петрович Зайченко, Владимир Иванович Васильєв, Дмитрий Михайлович Вишталь, Наталья Дмитриевна Любашенко
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ-ПОСТАЧАЛЬНИКА ІНТЕРНЕТ-ПОСУЛГ PDF
Наталія Андріївна Юшко, Марина Андріївна Попова
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОВТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДЕЙ В ПРИМІЩЕННІ PDF
Максим Станіславович Остапенко, Олена Сергіївна Штогріна
СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОКОМП’ЮТЕРА ТА БІБЛІОТЕКИ OPENCV PDF
Марина Адамівна Миніч, Сергій Борисович Могильний
ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ЛОГІЧНИХ СТРУКТУР PDF
Захар Романович Савчук, Юрій Михайлович Бугаєнко
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В МЕРЕЖАХ IOT PDF
Марія Володимирівна Гребініченко, Юрій Михайлович Бугаєнко
АЛГОРИТМ ОЧИСТКИ ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
Роман Андрійович Хрищенюк
ПРИСКОРЕННЯ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ РЕАЛІЗОВАНИХ НА ОСНОВІ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ PDF
Ангеліна Олександрівна Пилипчук, Валерій Володимирович Правило
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВ’ЯЗКИ ДО ВУЗЛІВ АГРЕГАЦІЇ ТРАФІКУ ВІРТУАЛІЗОВАНИХ СЕРВІСІВ PDF
Світлана Валеріївна Суліма
ВЕЛИКІ ДАНІ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
Кирило Володимирович Немченко, Дмитро Анатолійович Міночкін

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

ГІБРИДНА СИСТЕМА ОРІЄНТАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАНОСУПУТНИКІВ PDF
Валерій Сергійович Явіся
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАНОСУПУТНИКІВ PDF
Валерій Сергійович Явіся
ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ РУХОМИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ РОЗВІДКИ ТА МОНІТОРИНГУ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ PDF
Володимир Анатолійович Слободянюк, Олександр Іванович Лисенко
ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ КЛАСТЕРІВ НАНОСУПУТНИКІВ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ CLEAR SPASE PDF
Олена Миколаївна Тачиніна, Валерій Сергійович Явіся, Олександр Іванович Лисенко, Ірина Віталіївна Алєксєєва
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ МАНЕВРУЮЧИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У МЕРЕЖАХ FANET PDF
Олег Федорович Цуканов, Євгеній Аркадійович Якорнов
АЛГОРИТМИ РОЗПОДІЛУ УГРУПОВАННЯ З РІЗНОРІДНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ CТАНУ НАЗЕМНИХ ОБЕ'КТОВ PDF
Олег Федорович Цуканов, Євгеній Аркадійович Якорнов
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Лариса Олександрівна Квашенко, Ірина Віталіївна Кононова
МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Антон Олександрович Ковбаса, Валентина Миколаївна Петрова
MATHEMATICAL MODELS IN MOBILE SENSOR NETWORKS: BALANCE BETWEEN MUTUAL TOPOLOGICAL EQUIVALENCY AND QUALITATIVE-QUANTITATIVE ADEQUACY TO PHYSICAL PHENOMENA PDF
Myroslav Kostovich Sparavalo, Alexander Ivanovich Lysenko
РОЗВИТОК СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ В МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Анастасія Сергіївна Бобер, Валентина Миколаївна Петрова
A COMPARISON BETWEEN OPEN-SOURCE PLATFORMS FOR CLOUD COMPUTING PDF
Bogdan Nikolaevich Borovskyi
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ PDF
Антон Константинович Осинский, Валентина Николаевна Петрова
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ У ЗОНАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Валерій Іванович Новіков, Олександр Іванович Лисенко
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ PDF
Андрій Миколайович Турейчук, Сергій Миколайович Чумаченко, Тетяна Олексіївна Прищепа
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ БЕСПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ PDF
Олександр Володимирович Жук, Валерій Антонович Романюк, Тетяна Сергіївна Стрела
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Тетяна Володимирівна Томашевська, Наталія Олександрівна Гордійко
БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ PDF
Олена Петрівна Андріюк, Сергій Миколайович Чумаченко, Ігор Володимирович Андріюк, Маргарита Миколаївна Буряченко
МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ МОНІТОРІНГУ ВІД ВУЗЛІВ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ БпЛА PDF
Антон Валерійович Романюк, Олександр Іванович Лисенко, Тетяна Сергіївна Стрела
МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЄЮ НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНИХ РАДІОМЕРЕЖ PDF
Валерій Антонович Романюк, Євген Олександрович Степаненко
PHASE FREQUENCY CHARACTERISTICS OF METAMATERIAL CELLS PDF
Kostiantyn Olegovich Shevtsov, Alexander Petrovich Zhivkov, Oleg Fedorovich Tsukanov, Oleg Fedorovich Krylach
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (КІС) PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа, Олександр Олегович Берестовенко
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ СТАНУ МЕРЕЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ (БСМ) І МЕРЕЖІ ВЦІЛОМУ PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа, Дмитро Андрійович Бандушкін
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ PWA ДЛЯ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа, Артем Русланович Чайковський

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій

ЖОРСТКА ПЕРЕДАЧА ОБСЛУГОВУВАННЯ У МЕРЕЖАХ LTE PDF
Сергій Олександрович Мозговий
ВИКОРИСТАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МЕТОДУ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ 5G PDF
Катерина Кирилівна Войнова, Дмитро Анатолійович Міночкін

Семінар: Modern information and telecommunication trends

LoRaWAN AS IoT TECHNOLOGY FOR CREATING SMART LEARNING PDF
Olga Ivanіvna Nazarenko, Оleksey Оleksandrovich Rybak
SECURING INTERNET OF THINGS DATA PDF
Danylo Volodymyrovych Trokhymenko, Vasyl Vasylovych Kurdecha
SECURITY ISSUES THAT WILL DOMINATE IN IOT CLOSEST FUTURE PDF
Alexander Vladimirovich Radchuk, Dmitry Anatolyevich Minochkin