2018

					##issue.viewIssueIdentification##
Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018»
Опубліковано: 2018-05-29

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Кабельні та оптоволоконні системи і технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G

Апаратно-програмні засоби та пристрої телекомунікацій

Технічна творчість радіоконструкторів України