2015

Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2015»

Зміст

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ДО ДИРЕКТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Олександр Андрійович Баранов
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ТА ПІДХОДІВ ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ WIFI КАК ОПЕРАТОРСКИЙ ВИД БИЗНЕСА PDF
Алексей Ефременко
РОЗРОБКА ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ТА ПРИЙМАЛЬНОГО ТРАКТІВ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Теодор Миколайович Наритник, Михайло Юхимович Ільченко, Василь Миколайович Радзіховський, Сергій Євгенович Кузьмін, Олексій Віталійович Лутчак
COGNITIVE LTE-A SYSTEMS PDF
Wolfgang H. Gerstacker, P. Karunakaran
СЦЕНАРИИ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ PDF
Леонид Александрович Урывский, Сергей Александрович Осипчук
МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РАДІОРЕСУРАМИ В БЕЗПРОВІДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ PDF
Михайло Миколайович Климаш, Микола Іванович Бешлей, А. Р. Масюк
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕСПРОВІДНОЮ СЕНСОРНОЮ МЕРЕЖЕЮ PDF
Валерій Антонович Романюк
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ PDF
Александр Иванович Романов, Ярослав Станиславович Дидух
ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Іванович Лисенко, Станіслав Вікторович Валуйський, Олександр Олександрович Великий, Сергій Миколайович Чумаченко
ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МИКРОРЕЗОНАТОРАХ С КОЛЕБАНИЯМИ ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ PDF
Александр Алексеевич Трубин
LINEAR INFRASTRUCTURE MONITORING USING DISTRIBUTED REMOTE IMAGING PDF
Sergey А. Stankevich, Olga V. Titarenko

Семінар: Modern information and telecommunication trends

INTERACTION BETWEEN THE MS AND BS BY USING NEW ARCHITECTURE OF MULTI-STANDARD BASE STATIONS PDF
L. S. Globa, M. A. Chirchenkova, V. V. Kurdecha
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ PDF
Йозеф Костолны
PROSPECTS FOR THE USAGE OF ATM TECHNOLOGY IN MODERN COMMUNICATION NETWORKS PDF
Hanna Gakhova
QUALITY SERVER IN THE ARCHITECTURE OF WI-FI OFFLOAD TECHNOLOGY PDF
Лариса Сергеевна Глоба, Василий Васильевич Курдеча, Дарья Валерьевна Ананьина
MAXIMAL PRODUCTIVITY OF WIRELESS SYSTEM WITH MULTIPOSITION KEYING AND LDPC CODING PDF
S. Osypchuk
THREE-SECTION DUAL-BAND FILTER ON RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATORS PDF
T. V. Pidhurska, A. A. Trubin
FTTX AS A SOLUTION FOR SUBSCRIBER’S ACCESS NETWORKS PDF
Роман Олексійович Воронін
RESEARCH GIGABIT MODEM FOR MICROWAVE LINKS IN THE TERAHERTZ BANDWIDTH PDF
Aleksandr Vasil'yevich Lyashenko, Theodore Nikolaevich Narytnik

2015 Теоретичні аспекти передавання інформації в телекомунікаційних системах

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ В ТЕХНИКЕ СВЯЗИ PDF
Роман Юрьевич Жогов
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ПРИ ПЕРЕДАВАННІ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Богдан Юрійович Жураковський, Надежда Михайловна Довженко, Анна Станіславівна Срочинская, Андрій Петрович Бондарчук
ВІДОБРАЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕПЕРЕРВНИХ КОДІВ В ПРОСТОРІ ВІДОБРАЖЕННЯ БЛОКОВИХ КОДІВ PDF
Леонід Олександрович Уривський, Антон Михайлович Пєшкін
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА PDF
Леонид Александрович Урывский, Алина Валентиновна Мошинская
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ КАНАЛА В ГРАНИЦАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЫИГРЫША КОДИРОВАНИЯ PDF
Леонид Александрович Урывский, Екатерина Анатольевна Прокопенко
АППРОКСИМАЦИЯ ЭКСТРЕМУМОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ДИСКРЕТНЫХ КАНАЛАХ С КОДИРОВАНИЕМ PDF
Леонид Александрович Урывский, Светлана Николаевна Вергун
УЗАГАЛЬНЕННЯ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПРІОРИТЕТАМИ PDF
Леонід Олександрович Уривський, Ганна Сергіївна Гахова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ IPV6 PDF
Галина Дмитрівна Созонник, Дмитро Євгенійович Гамза

2015 Передавання інформації в телекомунікаційних системах нового покоління

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Валерій Володимирович Правило, Микола Миколайович Фомін
MPLS-TP ЯК ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ ЯДРА ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Валерій Іванович Новіков, Андрій Валерійович Казанішен
ВИБІР МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Віктор Кавич Гаттуров, Володимир Олександрович Ципанов
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРІОДУ ОБРОБКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ З РІЗНОРІДНОЮ СТРУКТУРОЮ PDF
Радмір Ельдарович Мухтаров
АНАЛІЗ ЧАСУ ЗБІЖНОСТІ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ OSPFV2 І OSPFV3 PDF
Володимир Васильович Максимов, Дмитро Олександрович Кравченко
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ TCP VENO PDF
Володимир Васильович Максимов, Сергій Олександрович Чмихун
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ETHERNET В СЕТЯХ ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ PDF
Валерий Иванович Новиков, Роман Сергеевич Шаповалов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В СЕТЯХ EPON И GPON PDF
Валерий Иванович Новиков, Андрей Валериевич Леляк
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ LTE PDF
Евгений Викторович Галенко, Виктор Кавич Гаттуров
Дослідження кількості службової інформації в протоколі OLSR PDF
Володимир Васильович Максимов, Микола Сергійович Панасюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ ВІД РОБОТИ ПРОТОКОЛУ МАРШРУТИЗАЦІЇ OLSR PDF
Володимир Васильович Максимов, Олександр Олександрович Литвин

2015 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

СИНТЕЗ НАЛОЖЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ МНОГОСЛОЙНОГО ГРАФА PDF
Дмитрий Воладимирович Агеев, Талат Моат
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО АЛГОРИТМУ ПЛАНУВАННЯ ЧЕРГ У МЕРЕЖАХ З ДИФЕРЕНЦІАЦІЄЮ СЕРВІСІВ PDF
Микола Іванович Бешлей, Мар’ян Олександрович Селюченко, Роман Степанович Колодій
МЕТРИКИ ОЦЕНКИ СТАТИСТИК СТАБИЛЬНОСТИ СЕТЕЙ ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СООБЩЕНИЙ PDF
Николай Леонидович Бирюков, Наталья Романовна Триска, А. М. Касим
ОСОБЕННОСТИ ПЛЕЗИОХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ В СЕТЯХ NGN И FN PDF
Николай Леонидович Бирюков, Наталья Романовна Триска
ВИДЫ ИНТЕРФЕЙСОВ И ИХ ФУНКЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ IMS PDF
Леонид Анатольевич Верес, Евгений Сергеевич Семендяк
ПРИНЦИП ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ IP-ТЕЛЕФОНІЇ НА БАЗІ SOFTSWITCH CLASS V PDF
Є. С. Гордашник, В. Б. Маньківський
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБМІНУ ДАНИМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ ПРОТОКОЛУ HTTP/2 PDF
С. В. Денисюк, Антон Валериевич Ермаков
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PON ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ ТОЧНОЇ ЧАСТОТИ PDF
Анатолій Петрович Дяченко, Микола Леонідович Бірюков
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В ОПТИЧЕСКИХ MLR СЕТЯХ PDF
Оксана Юрьевна Евсеева, Е. Н. Ильяшенко
ПОБУДОВА ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧЕНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ OPENFLOW PDF
А. В. Латуха, В. О. Штепа
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ПО МНОГОАДРЕСНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ МУЛЬТИПОТОКОВОГО ТРАФИКА PDF
Александр Витальевич Лемешко, К. М. Арус, Александра Сергеевна Еременко
УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ У МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРГ PDF
А. А. Москвитина, А. О. Романов
МЕТОДИ ЗАХИСТУ МЕРЕЖЕВИХ СЛУЖБ ВІД TCP SYN-FLOOD АТАК PDF
М. М. Нестеренко, В. С. Доманчук
ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ZABBIX PDF
Р. Ю. Омельченко, П. С. Солопіхін
ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВТРАТИ ПАКЕТІВ ВНАСЛІДОК ЗАВАНТАЖЕНОСТІ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
Микола Сергійович Панасюк, Вікторія Павлівна Пасько
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ СПОЛУЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ IPV6 З ГЛОБАЛЬНОЮ МЕРЕЖОЮ IPV4 PDF
Богдан Володимирович Пилипенко, В. Д. Голь
СЦЕНАРІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ ДО ГРАФОВОЇ БАЗИ ДАНИХ PDF
Лариса Сергіївна Глоба, Сергій Петрович Щасливий

2015 Безпроводові телекомунікаційні технології

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ КАК МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ PDF
Юрий Михайлович Бугаєнко, Василий Васильевич Курдеча, Сергей Анатольеович Похилинський
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НА FPGA ОКРЕМИХ БЛОКІВ В СИСТЕМАХ З АДАПТИВНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ТА КОДУВАННЯМ PDF
Микола Миколайович Кайденко, Дмитро Васильович Роскошний, Олег Федорович Крилач
ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТУ DVB-T2 ПО РАДІОРЕЛЕЙНІЙ ЛІНІЇ З ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Олег Михайлович Адамович, Гліб Леонідович Авдєєнко
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ НА ЛІНІЯХ ЦИФРОВОГО РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Глеб Леонідович Авдеенко, Анна Валентинівна Чижевська
АНТЕННА ДЛЯ ДРИФТЕРНЫХ БУЕВ СИСТЕМЫ ARGOS-3 PDF
Александр Александрович Безгин, Дмитрий Александрович Савочкін
Дослідження просторової селекції сигналів з модуляцією qam-n на фоні радіозавад при зміні різниці кутових координат та зміні величини бази антенної системи PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Віталій Миколайович Бранчук, Гліб Леонідович Авдєєнко
ЗАВАДОЗАХИЩЕНІСТЬ РАДІОЛІНІЙ З ШИРОКОСМУГОВИМИ OFDM СИГНАЛАМИ PDF
Сергій Вікторович Василенко, О. М. Рома
ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ PDF
Анатолий Алексеевич Липатов, Сергей Эдуардович Волков, Д. Л. Пызюк
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАЧІ РАДІОСИГНАЛІВ ЦТМ СТАНДАРТІВ DVB-C ТА DVB-S ЧЕРЕЗ РАДІОСТВОЛ РРЛЗ НА БАЗІ РРС «КОМПЛЕКС МГ» PDF
Глеб Леонідович Авдеенко, Олександр Олександрович Залозний
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ В СИСТЕМАХ С КАНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ PDF
Николай Николаевич Кайденко
ОСОБЛИВОСТІ РАДІОІНТЕРФЕЙСІВ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ PDF
Олександр Вікторович Мазуренко, Катерина Петрівна Ковальчук
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТОТНОГО ПРИСВОЕНИЯ С ФИКСИРОВАННЫМ ДИАПАЗОНОМ ЧАСТОТ PDF
Максим Александрович Коломыцев, Виктория Владимировна Корсак
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ТА ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНІВ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Теодор Миколайович Наритник
АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ ПОБУДОВИ ГІГАБІТНОГО МОДЕМУ ДЛЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ PDF
Теодор Миколайович Наритник, Олександр Григорович Войтенко, Олексій Віталійович Лутчак
ЕВРИСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ АНТЕН У СИСТЕМІ ДВОВИМІРНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ PDF
Дмитро Олександрович Савочкін
МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИДУ RECEIVED SIGNAL STRENGTH ПАСИВНИХ RFID-МІТОК PDF
Дмитро Олександрович Савочкін
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАЗЕМНОГО СЕГМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИМИ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ PDF
Назарій Мечеславович Бендасюк
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ PDF
Максим Александрович Коломыцев, Анатолий Алексеевич Липатов

2015 Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж

ПЕРЕРОЗПОДІЛ МОБІЛЬНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ WI-FI OFFLOADING, ПЕРЕВАГИ НАД АЛЬТЕРНАТИВНИМ МЕТОДОМ PDF
Лариса Сергеевна Глоба, Василь Васильович Курдеча, Роман Романович Дуняк
OPERATOR PROFIT MAXIMIZATION OF SERVICES AND LTE RAN MULTI-PERIOD PLANNING PDF
D. V. Ageyev, Ali Al-Anssari
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ В MESH-СЕТЯХ СТАНДАРТА IEEE 802.11 PDF
Сергей Владимирович Гаркуша, Елена Владимировна Гаркуша
ТИПОВІ СХЕМИ MIMO ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
А. І. Семенко, Катерина Олексіївна Домрачева
МАКЕТ GSM–СЕТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА OPENBSC И ФЕМТОСОТЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА PDF
Роман Юрьевич Жогов, Дмитрий Анатольевич Миночкин
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ФОРМИРОВАНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СЕТЕЙ MANET PDF
Алексей Сергеевич Згурский
ЗМЕНШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФАЗИ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОТОКОЛІ MOBILE IPV6 PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Роман Валерійович Камінський
АНАЛІЗ ЧЕРГ ХЕНДОВЕР ВИКЛИКІВ В КЛАСТЕРАХ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Анастасія Михайлівна Короненко
ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ РІВНЯ ЯКОСТІ СИГНАЛУ ДЛЯ ОЦІНКИ МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ПОРТАТИВНИХ ТРОПОСФЕРНИХ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
БАГАТОСТАНЦІЙНИЙ ДОСТУП НА ОСНОВІ М-АРНОЇ ОРТОГОНАЛЬНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ В БЕЗПРОВОДОВОМУ ЗВ'ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Олександр Вікторович Мазуренко, М. В. Орищук
ОЦІНКА ТРОПОСФЕРНИХ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Теодор Миколайович Наритнік
СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА К ГЕТЕРОГЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ PDF
Теодор Николаевич Нарытник, О. А. Корытова, Василь Якович Казимиренко, В. Г. Сайко
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ПРИ ПОСТРОЕНИИ СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ PDF
Теодор Николаевич Нарытник, Борислав Юрійович Набока, Александр Витальевич Лемешко
АЛГОРИТМ БЫСТРОЙ ЭСТАФЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ВЫБОРКОЙ В ФЕМТОСОТОВОЙ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА PDF
Сергей Александрович Кравчук, Алена Александровна Познякова
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРЕФЕРНЦІЙНОЇ КООРДИНАЦІЇ В ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ СТАНДАРТУ LTE PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Роман Іванович Рак
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ МЕРЕЖ БАГАТОПРОЛЬОТНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ СТАНДАРТУ IEEE 802.16J PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Андрій Васильович Рижко
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ КЛАСУ MANET PDF
Дмитро Анатолійович Міночкін, Олег Ярославович Сова, Віталій Миколайович Ошурко, Ярослав Леонідович Уманець
PERFORMANCE ANALYSIS OF ROUTING IN WIRELESS MESH-NETWORKS BASED ON MODEL IN SPACE OF STATES PDF
Essa Mohammed Al-Azzawi, O. Yevsyeyeva
ЙМОВІРНІСТЬ ПЕРЕРИВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ В MIMO-СИСТЕМІ З ОБМЕЖЕНИМ ВІДНОШЕННЯМ СИГНАЛ-ШУМ PDF
Сергій Олександрович Кравчук

2015 Інформаційні технології в телекомунікаціях

ГИБРИДНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ SHAREPOINT И OFFICE365 PDF
Николай Александрович Алексеев, Роман Михайлович Мазанка, Анатолий Иванович Омельченко, Елена Сергеевна Штогрина
ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Микола Олександрович Алексєєв, Наталія Вікторівна Таран, Анна Григорівна Котяш
СЕРЕДА ОЦІНЮВАННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ З АДАПТИВНИМИ СИСТЕМАМИ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА PDF
Лариса Сергіївна Глоба, Катерина Сергіївна Баскенова, Ріна Леонидівна Новогрудська
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ В УКРАЇНІ PDF
Микола Олександрович Алексєєв, Данило Євгенович Безлюдна, Андрей А. Чубатюк
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
Микола Олександрович Алексєєв, Тетяна Вадимівна Борис
АЛГОРИТМ І ПРОЦЕС ВИРІШЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЗАДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІС-ОРІЄНТОВНОЇ СТРУКТУРИ У СЕРЕДОВИЩІ ПОРТАЛІВ ЗНАНЬ PDF
Михайло Валерійович Васильєв, Ріна Леонидівна Новогрудська
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Володимирович Гетьманенко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОРТАЛОВ ЗНАНИЙ PDF
Наталия Викторовна Дерманская, Рина Леонидовна Новогрудська
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАДЕЖНОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ PDF
Владимир Иванович Васильев, Юрий Петрович Зайченко, Дмитрий Михайлович Вишталь, Наталья Дмитриевна Любашенко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ДОСТУПУ ДЛЯ МЕРЕЖЕВИХ СХОВИЩ PDF
Микола Олександрович Алексєєв, Дмитро Юрійович Ізай
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ МЕТАГРАФОВ PDF
Александра Сергеевна Кривенко, Елена Сергеевна Штогрина
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Альберт Сергійович Мурадханов
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ В ПОРТАЛАХ ЗНАНЬ XML
Ріна Леонидівна Новогрудська, Анна Володимирівна Палій
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В БАГАТОЕТАПНИХ СИСТЕМАХ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Марія Анатоліївна Скулиш, Світлана Валеріївна Суліма
МЕТОД БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЇ NVF PDF
Ольга Миколаївна Шпур, Мар’ян Олександрович Селюченко, Богдан Михайлович Стрихалюк
ВІЗУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ БАЗ НЕЧІТКИХ ЗНАНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИХ МЕТАГРАФОМ PDF
Максим Юрійович Терновий, Олена Сергіївна Штогріна
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ PDF
А. А. Гринкевич, Н. Л. Перепелица, Ольга Миколаївна Ткаченко
АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНЖЕНЕРНИХ ПОРТАЛІВ ЗНАНЬ PDF
Оксана Миколаївна Юсіна

2015 Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж

МЕТОДИ ВІДБОРУ НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ PDF
Софія Іогановна Альперт
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
І. В. Алєксєєва, А. В. Балабан
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ПОБУДОВАНИХ НА РАДІОГІДРОАКУСТИЧНИХ БУЯХ PDF
Олександр Олександрович Великий, Ольга Сергіївна Кутелева
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ НА КЛАСТЕРИ PDF
О. С. Бойченко, В. В. Воротніков, Ю. О. Кулаков
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЗЛОВ PDF
Ілля Григорович Коваленко, Ірина Миколаївна Диянчук
ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ МЕТОДОМ СТРУКТУРНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Сергій Іванович Мєшков, Сергій Васильович Хамула, Валентин Володимирович Пилипчук
РОЗВИТОК МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЧАСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Іванович Лисенко, Валерій Іванович Новіков
МЕТОД ПОБУДОВИ ПРОТОКОЛУ МАРШРУТИЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ЧАСУ ЖИТТЯ БСС PDF
І. В. Алєксєєва, П. С. Уланов
ЛЕТАЮЩИЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ PDF
Валентина Николаевна Петрова, Т. О. Ханина
МОДИФІКОВАНИЙ АЛГОРИТМ GABRIEL GRAPH - ПЛАНАРИЗАЦІЇ ДЛЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В MANET МЕРЕЖАХ PDF
Ігор Олегович Цветков
АЛГОРИТМИ ДОСТАВКИ ДАНИХ, ОБМЕЖЕНОГО ОЧІКУВАННЯ І АГРЕГУВАННЯ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьева, В. А. Воловик
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СВІДЧЕНЬ PDF
Олександр Вікторович Зайцев
ACCURACY IMPROVEMENT OF LOCATION-BASED DECISIONS FOR DETECTION OF CLOSELY MOVING OBJECTS PDF
S. V. Kashuba, O. I. Lysenko
МЕТОДИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В БЕСПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Сергійович Сергійович Мишко
БЕЗПРОВОДОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ІЗ МОБІЛЬНИМИ СЕНСОРАМИ PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа, Олександр Іванович Лисенко
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕПІЗОДИЧНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АЕРОПЛАТФОРМ PDF
Олександр Іванович Лисенко, Станіслав Вікторович Валуйський, Валерій Антонович Романюк

2015 Технології та методики прикладного застосування безпроводових сенсорних мереж

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ПРОТОКОЛ MAC ДЛЯ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, В. О. Давидюк
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПАРКОВОК PDF
В. О. Давидюк, Марианна Д. Димид, Александр Васильевич Дакаєв
СИНХРОНІЗАЦІЯ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ: МЕТОДОМ БАГАТОЛАНКОВОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ ЧАСОВИХ ШКАЛ PDF
Анастасія Олександрівна Заруцкая, Валентина Миколаївна Петрова
СПОСІБ ПОСЛІДОВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ ПРИ АПРІОРНІЙ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЇХ ТРИВАЛОСТІ PDF
Дмитро Володимирович Карлов, Анатолій Якович Яцуценко, Геннадій Володимирович Пєвцов, Юрій Валентинович Трофименко, Михайло Федорович Пічугін, Марія Вікторівна Борцова
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ PDF
Валентина Николаевна Петрова, А. В. Куриленко
РОЗПОДІЛЕНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВУЗЛІВ У БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олександр Іванович Лисенко, Богдан Володимирович Трач
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕПЛОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Микола Сергійович Лубський
ПІДХІД ДО ЗЛИТТЯ КОРЕЛЬОВАНИХ СВІДЧЕНЬ, ЩО ОДЕРЖУЮТЬСЯ В БАГАТОКАНАЛЬНЫХ СЕНСОРНИХ СИСТЕМАХ PDF
Михайло Олексійович Попов, М. В. Топольницький
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВИХ АДАПТИВНИХ ФІЛЬТРІВ З ПАРАЛЕЛЬНО-ПОСЛІДОВНИМ ВАГОВИМ ПІДСУМОВУВАННЯМ СИГНАЛІВ PDF
Костянтин Михайлович Семібаламут
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ТОПОЛОГІЇ В НЕОДНОРІДНІЙ БЕЗПРОВОДОВІЙ СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Олег Ярославович Сова, Яна Андріївна Стемпковская, Олександр Анатолійович Симоненко
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ ІЕЕЕ 802.11 Без заголовку
Валерій Сергійович Явіся
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПАРКОВКИ PDF
Станіслав Вікторович Валуйський, Александр Васильевич Дакаєв
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Т. В. Томашевска
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ PDF
Валерій Сергійович Явіся

2015 Засоби та пристрої телекомунікацій

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ МИКРОВОЛНОВЫХ ФИЛЬТРОВ PDF
Василий Яковлевич Карнаух
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ БАЗОВОЮ СТАНЦІЄЮ ТА ПРИЙМАЧАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ЕКСПРЕСА ТИПУ «HYUNDAI» PDF
Костянтин Станіславович Сундучков, Олександр Іванович Коваленко, Микола Сергійович Бубнов, С. Бодяк
ПОБУДОВА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛІВ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ РАДІОНАВІГАЦІЇ PDF
Євген Аркадійович Якорнов, Інна Леонідівна Ліпчевська
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ИММИТАНСА PDF
Роман Юрійович Чехместрук, Н. А. Филинюк, В. П. Стахов
MODELING OF TERAHERTZ WIRELESS SYSTEM PDF
Борис Миколайович Шелковніков, Оксана Геннадіївна Беспалова, Юлiя Сергіївна Коновальчук
РОЗРОБКА ПІДСИЛЮВАЧА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Борис Миколайович Шелковніков, Оксана Геннадіївна Беспалова, Юлiя Сергіївна Коновальчук
РАЗРАБОТКА УМНОЖИТЕЛЕЙ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН PDF
Борис Миколайович Шелковніков, Віталій Станіславович Волков
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ БЮДЖЕТУ ВТРАТ ОПТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ PDF
Анастасія Миколаївна Герлянд, Галина Дмиртриевна Созонник