2016

 

Зміст

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

ИНВЕРСИЯ МОД КОЛЕБАНИЙ В ЯЧЕЙКАХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ PDF
Михаил Ефимович Ильченко, Александр Петрович Живков
SCATTERING OF ELECTROMAGNETIC WAVES ON DIFFERENT DIELECTRIC RESONATOR STRUCTURES PDF
Олександр Олексійович Трубін
INTERNET OF THINGS. ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ PDF
Андрей Дудченко
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ 802.11ac PDF
Сергій Олександрович Осипчук, Леонід Олександрович Уривський, Б. О. Шмігель
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА: НОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Михайло Юхимович Ільченко, Сергій Олександрович Кравчук, Дмитро Анатолійович Міночкін, Валерій Сергійович Явіся
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕНЗОРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ОПИСУ ДИНАМІКИ ЗМІНИ СТАНУ МЕРЕЖІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Олександр Віталійович Лемешко, Олександра Сергіївна Єременко
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БЕЗПРОВІДНОЇ ГЕТЕРОГЕННОЇ МЕРЕЖІ PDF
Михайло Миколайович Климаш, Микола Іванович Бешлей, А. Р. Масюк
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ДАЛЬНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ СУБПІКСЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ PDF
Сергій Арсенович Станкевич, Микола Сергійович Лубський, Віктор Миколайович Подорван, Сергій Валерійович Шкляр
ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОЮ РАДІОМЕРЕЖЕЮ PDF
Валерий Антонович Романюк
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВИМУШЕНОГО РАМАНІВСЬКОГО РОЗСІЮВАННЯ В DWDM СИСТЕМІ PDF
Максим Володимирович Орищук, Олександр Іванович Романов
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ І БПЛА PDF
Олександр Іванович Лисенко, Станіслав Вікторович Валуйський

Передавання інформації в телекомунікаційних системах

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ КОДУВАННЯ І ПЕРЕДАЧІ МОНІТОРИНГОВИХ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЕФЕКТИВНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ PDF
Богдан Михайлович Шевчук
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА КОРИГУЮЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАСКАДНИХ КОДІВ PDF
Антон Михайлович Пєшкін, Леонід Олександрович Уривський
СИНТЕЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА PDF
Алина Валентиновна Мошинская, Дмитрий Антонович Георгин
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК VOIP PDF
Андрей Николаевич Прокушев, Глеб Владимирович Ступак, Виталий Викторович Бойко
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СТЕГОСИСТЕМ PDF
Наталія В. Шостак
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ СИНТЕЗІ МЕРЕЖ ДОСТУПУ PDF
Галина Сергіївна Гайворонська, С. В. Брицький
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИНТЕЗА СЕТИ ДОСТУПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ МЕТАПРОЦЕДУР PDF
Галина Сергеевна Гайворонская, Юлия Сергеевна Казак
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИЕЙ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ PDF
Галина Сергеевна Гайворонская, Б. А. Рыбалов
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАТЕГОРІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК ПРИ АБСОЛЮТНОМУ ПРІОРИТЕТІ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Валерій Володимирович Правило
СИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЗАДАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
Валерій Володимирович Правило
ОЦІНКА ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ SHDSL-СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ EFM PDF
Анна Анатольевна Куляс, Вячеслав Іванович Носков
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ МАС РІВНЯ ДЛЯ AD-HOC МЕРЕЖ PDF
Володимир Васильович Максимов, Олександр Олександрович Литвин
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОГО ОБ’ЄКТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ PDF
Анатолій Станіславович Дищук
ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА 802.11N PDF
Иван Степанович Осипчук, Н. В. Чекунов, Сергей Александрович Осипчук
КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВУЗЛІВ У МЕРЕЖАХ MANET PDF
Володимир Васильович Максимов, Марина Вікторівна Кулик
ТУННЕЛИРОВАНИЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ MPLS PDF
Виктор Кавович Гаттуров, Владимир Александрович Цыпанов
ЗАХИСТ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ВІД DDoS АТАК PDF
Віктор Кавич Гаттуров, Роман Сергійович Шаповалов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИЕЙ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Галина Сергеевна Гайворонская

Кабельні та оптоволоконні системи і технології

ОЦІНКА ПАРАМЕТРУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НА БАЗІ ЕЛЕКТРООПТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Микола Володимирович Кайдан, Володимир Степанович Андрущак
ОПТИЧНА НАДІЙНІСТЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ ЗВ’ЯЗКУ В РЕЗУЛЬТАТІ СТАРІННЯ PDF
Віктор Борисович Каток, Максим Олегович Харченко
МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА БАЗІ АРХІТЕКТУРИ PON ДЛЯ КОТЕДЖНОЇ ЗАБУДОВИ PDF
Віктор Борисович Каток, Дарина Михайлівна Федюшина
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ GPON У МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ ДОСТУПУ PDF
Віктор Борисович Каток, Роман Олексійович Воронін
ПОБУДОВА МЕРЕЖІ FTTH НА ОСНОВІ МІКРОТРУБЧАТОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РАЙОНІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛА PDF
Тетяна Ігорівна Сапа
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МОНОИММИТАНСНОГО ЛОГИЧЕСКОГО R-ЭЛЕМЕНТА «И» PDF
Владимир Петрович Стахов, М. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ PDF
Валерий Михайлович Безрук, Юлия Валериевна Скорик, Д. В. Чеботарёва
МОДЕЛЬ ВІРТУАЛЬНОГО МАРШРУТИЗАТОРА З СТАТИЧНОЮ ТА ДИНАМІЧНОЮ РЕКОНФІГУРАЦІЄЮ РЕСУРСІВ PDF
Володимир Володимирович Червенець, Микола Іванович Бешлей, Василь Іванович Романчук, А. В. Поліщук
ДО ВИМІРЮВАННЯ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ МЕРЕЖ PDF
Василь Михалович Горбачук, Олександр О. Морозов
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПАКЕТНЫХ СЕТЯХ PDF
Николай Леонидович Бирюков, Наталья Романовна Триска, Николай Николаевич Худынцев
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АСИМЕТРИЧНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ PDF
Анастасія Толстова, Владислав Дмитрович Голь, Валерій Володимирович Правило
АНАЛІЗ ПРОТОКОЛУ OTR ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ОБМІНУ МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ PDF
Володислав Дмитрович Голь, Олександр Асільдерович Пилипенко, Валерій Володимирович Правило
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОТОКОЛОВ АРХИТЕКТУРЫ IMS PDF
Александр Иванович Романов, Леонид Анатольевич Верес, Валерий Сергеевич Явися
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧЕНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІТ-ІНФРАСТУКТУРИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Дмитро Анатолiйович Міночкін
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PON В ЯКОСТІ МЕРЕЖІ СИНХРОНІЗАЦІЇ PDF
Микола Леонідович Бірюков, Анатолій Петрович Дяченко
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВИМИ РЕСУРСАМИ В АРХІТЕКТУРІ ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧЕНИХ МЕРЕЖ PDF
Віктор Олегович Штепа, А. В. Латуха
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ PDF
Олександр Іванович Романов, Анастасія А. Москвитина
АНАЛІЗ І КЛАСИФІКАЦІЯ АТАК В МЕРЕЖАХ IP-ТЕЛЕФОНІЇ НА БАЗІ SOFTSWITCH CLASS V PDF
Олександр Іванович Романов, Євгеній С. Гордашник
МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ТА ВІДМОВ МЕРЕЖНИХ ВУЗЛІВ PDF
Людмила Олексіївна Харлай
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ СЕРВЕРІВ ВІД РОЗПОДІЛЕНИХ TCP SYN-FLOOD АТАК PDF
Микола Миколайович Нестеренко, Антон О. Романов
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРАФИКА В СЕТИ MPLS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TRAFFIC ENGINEERING PDF
Владимир Брониславович Маньковский
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ SDN PDF
Виталий Петрович Роговой
ПРОГРАММНАЯ IP АТС: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ PDF
Глеб Леонидович Авдеенко, Михаил Сергеевич Мишко
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ PDF
Евгений Викторович Галенко, Игорь Олегович Лисковский
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГАМНО-ВИЗНАЧУВАНИХ МЕРЕЖ (SDN) В ТЕХНОЛОГІЇ 5G PDF
Лариса Сергіївна Глоба, Сергiй Володимирович Марцiленко

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАННЯ РАДІОСИГНАЛУ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТУ DVB-S З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОКАНАЛУ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Теодор Миколайович Наритник, Борислав Юрійович Набока, Глеб Леонидович Авдеенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ DVB-C ПО РАДІОРЕЛЕЙНІЙ ЛІНІЇ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Теодор Миколайович Наритник, Борислав Юрійович Набока, Гліб Леонідович Авдєєнко
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗСПРОВОДНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАПАЗОНУ 240 ГГц PDF
Юрій Анатолійоавич Приступчук, Олександр Миколайович Половий, Борис Миколайович Шелковніков
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛУ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ СТАНДАРТУ DVB-T2 ПО РАДІОРЕЛЕЙНІЙ ЛІНІЇ МЕТОДОМ КОМБІНОВАНОЇ МОДУЛЯЦІЇ PDF
Гліб Леоніддович Авдєєнко, Олег Михайлович Адамович
ОЦЕНКА ДИСПЕРСИИ ДАЛЬНОСТИ ДО ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ ДЛЯ ВЫБОРА МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ PDF
Олег Федорович Цуканов, Евгений Аркадьевич Якорнов
ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕРВІСІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ PDF
Костянтин Дмитрович Лазарєв, Ігор Олегович Лісковський
КАНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В СИСТЕМAХ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА IEEЕ 802.16-2009 PDF
Марина Владимировна Гузовская, Николай Николаевич Кайденко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОГЕРЕНТНОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ВЗАЄМНОЗАВАЖАЮЧИХ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ PDF
В. Ф. Єрохін, Євген Володимирович Пелешок, О. В. Захарич
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Владислав Іванович Примаченко, К. П. Сторчак, Анатолій Олександрович Макаренко
ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДЕКІЛЬКОХ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Анатолій Олександрович Макаренко, Г. О. Гринкевич, Ганна Станіславовна Срочинська
МЕТОД НАВЧАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ КЛАСУ MANET НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА АПАРАТУ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Сергій Васильович Сальник, Володимир Васильович Сальник, Катерина Вікторівна Лукіна
ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ ПРАВИЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ З РАЙСОВСЬКИМИ ЗАВМИРАННЯМИ PDF
Дмитрий Николаевич Руденко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ PDF
Богдан Леонидович Пустовой, Т. В. Кунуп
МЕТОД РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ В МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Павло Олександрович Гуськов, Роман Іванович Бак
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ В MATLAB С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SDR И SOC ТЕХНОЛОГИЙ PDF
Николай Николаевич Кайденко, Владислав Николаевич Кайденко
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ HPS И FPGA НА БАЗЕ SoC ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ PDF
Николай Николаевич Кайденко, Владислав Николаевич Кайденко, Дмитрий Васильевич Роскошний, Олег Федорович Крылач
МЕТОД КООПЕРАТИВНОГО РОЗНЕСЕННЯ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва, Ірина Михайлівна Кравчук, Сергей Александрович Кравчук
ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ КАНАЛІВ З КООПЕРАТИВНОЮ РЕТРАНСЛЯЦІЄЮ PDF
Ліана Олександрівна Афанасьєва
МОДЕЛЬ БАГАТОСТІЛЬНИКОВОЇ МЕРЕЖІ З MIMO - КООПЕРАЦІЄЮ PDF
Олександрівна Ліана Афанасьєва, Ірина Михайлівна Кравчук, Сергей Александрович Кравчук
ПРОЦЕДУРИ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 4-ГО ПОКОЛІННЯ PDF
Богдан Миколайович Довгань, Сергій Олександрович Кравчук
ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ СПІВКАНАЛЬНИХ ЗАВАД В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ З РЕТРАНСЛЯЦІЄЮ PDF
Вячеслав Олександрович Кисельов, Сергій Олександрович Кравчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ МІКРОСОТОВИХ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ PDF
Марія Олегівна Мєлєхова, Сергій Олександрович Кравчук
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ К МОБИЛЬНОСТИ И НАГРУЗКЕ PDF
Евгений Игорович Бондаренко, Сергей Александрович Кравчук
ТРАНСПОРТНІ БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 5-ГО ПОКОЛІННЯ PDF
Дмитро Володимирович Малецький, Сергій Олександрович Кравчук
ПІДТРИМКА МОБІЛЬНОСТІ В ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ PDF
Кирил Андрійович Казачінер, Сергій Олександрович Кравчук
ПЕРЕДАЧА ОБСЛУГОВУВАННЯ В WIMAX/LTE НА БАЗІ IMS-АРХІТЕКТУРИ PDF
Євгеній Сергійович Семендяк, Сергій Олександрович Кравчук
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Сергій Олександрович Кравчук, Дмитро Анатолійович Міночкін, Олексій Олександрович Рибак
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ DBAAS ПЛАТФОРМИ OPENSTACK ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Андрій Василійович Кибенко, Дмитро Анатолійович Міночкін
ВЕРТИКАЛЬНА ПЕРЕДАЧА ОБСЛУГОВУВАННЯ В БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖАХ PDF
Іван Олександрович Заєць, Дмитро Анатолійович Міночкін
КООПЕРАТИВНЕ РОЗНЕСЕННЯ СИГНАЛІВ В СИСТЕМІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ PDF
Олександр Василійович Ляшенко, Сергій Олександрович Кравчук
СХЕМА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО РАДІОКАНАЛУ ДЛЯ MESH-МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ АЕРОПЛАТФОРМИ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
ПОРТАТИВНА ТРОПОСФЕРНА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ PDF
Сергій Олександрович Кравчук
МОДЕМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРОПОСФЕРНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Микола Миколайович Кайденко, Владислав Миколайович Кайденко, Сергій Олександрович Кравчук, Дмитро Василійович Роскошний
КАНАЛЬНА ОЦІНКА ТА АДАПТИВНА МОДУЛЯЦІЯ В СИСТЕМАХ КОГНІТИВНОГО РАДІО PDF
Ілля Вікторович Діденко, Сергій Олександрович Кравчук
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ PDF
Теодор Николаевич Нарытник, Антон Валериевич Ермаков, В. Я. Казимиренко, В. Г. Сайко
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАДІОМОДУЛЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРИЙМАЧА СИГНАЛІВ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОЇ РАДІОНАВІГАЦІЇ GPS ТА ГЛОНАСС PDF
Анжела Васильевна Дудникс, Глеб Леонидович Авдеенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВІГАЦІЙНИХ ПРИЙМАЧІВ СИГНАЛІВ GPS/GLONASS PDF
Валерія Юріївна Солянікова, нжела Васильевна Дудник, Глеб Леонидович Авдеенко
МЕТОДИКА ВИБОРУ РОБОЧИХ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ PDF
О. В. Кувшинов, І. Ю. Рубцов, М. В. Борознюк
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В МИКРОСОТОВЫХ СЕТЯХ СТАНДАРТА LTE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КООРДИНАЦИИ PDF
Роман Иванович Рак, Сергей Александрович Кравчук
РАЗВЕРТЫВАНИЕ МАЛЫХ СОТ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ СОТОВОЙ СЕТИ PDF
Дарья Сергеевна Гордеева, Василий Васильевич Курдеча

Інформаційні технології в телекомунікаціях

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТІ PDF
Світлана Ігорівна Рабченюк, Р. Б. Прус
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Карина Ігорівна Алєксєєва, С. В. Толюпа
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІД ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ PDF
Владислава Романівна Дмитрук, С. В. Толюпа
АНАЛІЗ ПОТОКІВ ВІДМОВ БАГАТОВИМІРНИХ МЕРЕЖ PDF
С. А. Федюнін
ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ PDF
Юрій Іванович Міхєєв, Антон Андрійович Чернявський, О. І. Пінчук, М. В. Шапар
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ УСЛУГ В 3G СЕТЯХ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ PDF
Елена Андреевна Вдовенко, Виктория Яковлевна Воропаева, Виктория Юрьевна Игнатьева
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОТОЧНОГО СТАНУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Олександр Володимирович Шевченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ PDF
А. И. Сиренко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Л. М. Зіменко
ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕРЕЖНОМУ СЕГМЕНТІ УКРАЇНИ PDF
І. В. Демидов, О. М. Шпур
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАКЕТНОЇ ЗАТРИМКИ В ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Михайло Миколайович Климаш, Мар’ян Олександрович Селюченко, О. М. Панченко
МОДЕЛЮВАННЯ DDoS-АТАКИ НА ВЕБ СЕРВЕР PDF
Орест Андрійович Лаврів, Роман Степанович Колодій, Зеновій Миронович Хархаліс, Володимир Якович Мосоров
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM PDF
Юрій Юрійович Сліпець, Виктор Кавич Гаттуров
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАДСТРОЙКИ IP MULTIMEDIA SUBSYTEM AS A SERVICE С ПОМОЩЬЮ STAGED-EVENT DRIVEN ARCHITECTURE PDF
Юрій Юрійович Сліпець, В. К. Гаттуров
МЕТОД РОЗПОДІЛЕННЯ ІЄРАРХІЧНОГО МЕТАГРАФА НА РІВНІ PDF
Александра Сергеевна Кривенко, Елена Сергеевна Штогрина, Максим Юрьевич Терновой
МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ PDF
Сергій Ігорович Репік, Олена Сергіївна Штогріна
РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ НА ЗОБРАЖЕННІ PDF
Ярослав Сергійович Шемшур, Олена Сергіївна Штогріна
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА PDF
Роман Анатолиевич Косовненко, Елена Сергеевна Штогрина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RASPBERRY PI ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА В СЕНСОРНОЙ СЕТИ PDF
М. М. Воронюк, Василий Васильевич Курдеча, Борис Сергеевич Плетка
АЛГОРИТМ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВІРТУАЛІЗОВАНИХ ФУНКЦІЙ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ PDF
Світлана Валеріївна Суліма, Марія Анатоліївна Скулиш
ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПІВРОБІТНИКІВ АНТАРКТИЧНОГО ЦЕНТРУ PDF
Ярослав Ігорович Федяй, Ріна Леонидівна Новогрудська
СИСТЕМЫ BIG DATA, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ PDF
Рина Леонидовна Новогрудская, А. В. Заика
СПОСІБ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ВУЗЛАХ IOT ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА СЕРВЕР ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Юрій Михайлович Бугаєнко
МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЕРТИКАЛЬНОГО ХЕНДОВЕРА PDF
Руслан Александрович Кирюшкин, Василий Васильевич Курдеча
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MAAS ДЛЯ ПОБУДОВИ «ХМАРНОГО» ДАТА-ЦЕНТРУ PDF
Анна Анатоліївна Лящук, Дмитро Анатоліович Міночкін
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОІНТЕРФЕЙСУ НА БАЗІ MSC АХЕ-810 PDF
Анастасія Володимирівна Кривошеїна, Дмитро Анатоліович Міночкін
ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛЬНИХ СТАНІВ У РОБОТІ ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ PDF
Николай Александрович Алексеев, Даниил Евгеньевич Безлюднов
АУТЕНТИФИКАЦИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ С ДИНАМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ PDF
Николай Александрович Алексеев, Роман Михайлович Мазанка
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОРТАЛІВ НАНЦ ТА NASA НА БАЗІ REST-СЕРВІСУ PDF
Лариса Сергеевна Глоба, Анатолий Иванович Омельченко
КЛАСИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМІВ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОЗПОДІЛЕНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ PDF
Николай Александрович Алексеев, Олександр Вадимович Гусак
АЛГОРИТМ ДОДАТКОВОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ГОЛОСОВИХ ДАНИХ PDF
Сабіна Володимирівна Гончарова, Д. І. Могилевич
ЗАХИСТ ГОЛОСОВИХ ДАНИХ В ПРОГРАМНО-АПАРАТНОМУ КОМПЛЕКСІ ASTERISK PDF
Анна Олегівна Ткачук, Д. І. Могилевич
СЕРВІС IFTTT ДЛЯ РОЗУМНОГО БУДИНКУ PDF
Михайло Сергійович Виговський, Александр Иванович Романов
СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ GRID PDF
Руслан Юрійович Омельченко, Александр Иванович Романов

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

ЗАХИЩЕНІ БЕЗПРОВОДОВІ МОБІЛЬНІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В. О. Давидюк, Олександр Васильович Дакаєв, М. Д. Димид
VHF і UHF АНТЕНА ДЛЯ НАНОСУПУТНИКА PDF
Назарій Мечеславович Бендасюк, Тетяна Олексіївна Прищепа
АНАЛІЗ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВУЗЛА БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
О. А. Бондарук, Валентина Миколаєвна Петрова
МЕТАМАТЕРИАЛЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОЦЕССЫ PDF
Олександр Петрович Живков, Р. Ю. Студенюк
РЕКУРРЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ В СЕНСОРНОЙ СЕТИ ПО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОМУ МЕТОДУ ПРИ НЕКОРРЕЛИРОВАННЫХ ОШИБКАХ ИЗМЕРЕНИЙ PDF
И. О. Товкач, Сергій Якович Жук
МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ PDF
Олександр Вікторович Зайцев
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
С. О. Зубик
ГІБРИДНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВУЗЛІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
С. В. Кашуба, Олександр Іванович Лисєнко
МЕТОД АДАПТАЦІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ПОБУДОВАНИХ НА РАДІОГІДРОАКУСТИЧНИХ БУЯХ ДО УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Ольга Сергеевна Кутелёва, Александр Александрович Великий, Валентина Миколаївна Петрова
МЕТОД АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ УЗЛАМИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ PDF
Александр Иванович Лысенко, Валерий Иванович Новиков
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРОТОКОЛІВ УПРАВЛІННЯ В БЕСПРОВОДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
О. О. Остапенко, В. А. Романюк, А. В. Жук
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ NODE.JS ДЛЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ PDF
Сергій Олександрович Остапенко, Татьяна Алексеевна Прищепа
DEEP LEARNING METHODOLOGY ADAPTATION FOR HYPERSPECTRAL IMAGERY CLASSIFICATION PDF
I. A. Piestova, A. A. Andreiev
МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
С. А. Поліник
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ АЕРОПЛАТФОРМАМИ PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа, Олександр Іванович Лисенко
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ МОБІЛЬНИМИ СЕНСОРАМИ PDF
А. В. Романюк, Олександр Іванович Лисенко
ПОКРИТТЯ В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
В. В. Семініченко, І. В. Алєксєєва
МАРШРУТИЗАЦІЯ З ГАРАНТОВАНОЮ ДОСТАВКОЮ В 3D БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Богдан Михайлович Стрихалюк, Ю. В. Климаш
НАДІЙНИЙ ПРОТОКОЛ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
В. О. Тарасюк
МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФРАКТАЛІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ ПРИ ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ PDF
Т. В. Томашевська, Н. О. Гордійко, Т. О. Прищепа, О. І. Лисенко
ШВИДКА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІПШИЦА У БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Богдан Володимирович Трач, Олександр Іванович Лисенко
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
О. С. Туранська, Тетяна Олексіївна Прищепа
ПІДХОДИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Євгеній Олексійович Хоменко, Станислав Викторович Валуйский
ТРИРІВНЕВА АРХІТЕКТУРА ВЗАЄМОДІЇ ІОТ ПРИСТРОЇВ PDF
Андрій Сергійович Шоферівський, Василий Васильевич Курдеча
ПОБУДОВА НАЙКОРОТШОГО РОЗКЛАДУ ЗБОРУ ДАНИХ У БЕЗПРОВОДОВІЙ СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ З ОБМЕЖЕНИМ КРИТИЧНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ PDF
Олег Олександрович Шпанчук
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ РОБОТИ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ НА БАЗІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Валерій Сергійович Явіся
МЕТОДИКА ВИБОРУ МОВНИХ КОДЕКІВ PDF
Валерій Сергійович Явіся
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ PDF
Валерій Сергійович Явіся
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАНОСПУТНИКА PDF
Валерій Сергійович Явіся
THE SYSTEM OF INJECTION OF SUBMINIATURE SATELLITES (NANOSATELLITES) TO NEAR-EARTH ORBIT ON THE BASIS OF АН-124-100 AIRPLANE PDF
О. Tachinina, I. Chekanova, O. Lysenko, I. Alekseeva, S. Chumachenko
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Валентина Миколаївна Петрова, В. О. Давидюк

Засоби та пристрої телекомунікацій

ЧАСТОТНО-ЗАГОРОДЖУВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР 3-СМ ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА З ПРИРОДНОГО МАГНЕТИКА PDF
Григорій Леонідович Чумак
РОЗРОБКА КОМПЛАНАРНОГО ПІДСИЛЮВАЧА ПОТУЖНОСТІ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Максим Олександрович Печора, О. К. Курінний, Борис Миколайович Шелковніков
РАЗРАБОТКА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ КМОП ТЕХНОЛОГИИ PDF
Александр Леонидович Шевченко, Артем Александрович Радченко, Борис Николаевич Шелковников
РОЗРОБКА ЗМІШУВАЧА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
О. К. Курінний, Максим Олександрович Печора, Борис Миколайович Шелковніков
РАЗРАБОТКА МАЛОШУМЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА PDF
Артем Олександрович Радченко, Олександр Леонідович Шевченко, Борис Миколайович Шелковніков
МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ КЕЙПОНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕЛЕНГУ НА ДЖЕРЕЛА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СФЕРИЧНИХ ФРОНТАХ ЇХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У МІСЦІ ПРИЙОМУ PDF
Гліб Леонідович Авдєєнко, Вікторія Володимирівна Корсак, Євгеній Аркадійович Якорнов
МОНІТОРИНГ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В БЛИЖНІЙ І ПРОМІЖНІЙ ЗОНАХ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ КЕЙПОНА PDF
Гліб Леонідович Авдєєнко, Вікторія Володимирівна Корсак, Євгеній Аркадійович Якорнов
ПОБУДОВА СИСТЕМИ НАДШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ'ЯЗКУ У ДІАПАЗОНІ 200-400 МГц PDF
Сергій Георгійович Бунін, Гліб Леонідович Авдєєнко, Сергій Олександрович Михайлов
РАЗРАБОТКА УДВОИТЕЛЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА PDF
Олександр Миколайович Половий, Юрій Анатолійоавич Приступчук, Борис Миколайович Шелковніков
АПРОКСИМАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОЛІНІЇ ДОСТУПУ В САНТИМЕТРОВОМУ І ДЕЦИМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНАХ PDF
Андрій Олександрович Воловик, Сергій Георгійович Бунін
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ АЛГОРИТМА КЕЙПОНА PDF
Вадим Павлович Шарко

Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій

БУДУЩЕЕ СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА PDF
Ирина Олеговна Тимченко, Константин Станиславович Сундучков
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ LABVIEW У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Василь Григорович Парфенюк
ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» - ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АКТУАЛЬНО В ЧАСІ PDF
Сергій Борисович Могильний
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРАКТИЧНИМ НАВИЧКАМ ПРИ РОБОТІ З ТЕХНІЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ PDF
Максим Сергійович Рябенко, Владислав Дмитрович Голь, Валерій Сергійович Явіся

Семінар: Modern information and telecommunication trends

DATA PROCESSING AND STORAGE IN THE INTERNET OF THINGS SYSTEMS PDF
Василий Васильевич Курдеча, Іван Олександрович Іщенко, Андрій Геннадійович Захарчук
THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS CONTAINING NOMADIC UNITS ARCHITECTURE MODIFICATION AND THE MOST RATIONAL TECHNOLOGIES SELECTION PDF
Василь Василійович Курдеча, Наталія Андріївна Гвоздецкая, О. В. Звонарьов
BORDERS CALCULATION OF OPTIMIZATION PARAMETERS CHANGES AT SYNTHESIS OF A SATELLITE DISTRIBUTION NETWORK PDF
Костянтин Станіславович Сундучков, Євгенія Сергіївна Свецинська
DIGITAL RADIO SIGNALS TRANSMISSION OF DVB-T AND DVB-T2 STANDARDS BY USING TERAHERTZ FREQUENCY - BAND RADIO CHANNEL PDF
Олег Сергійович Дробина, Г Леонідович Авдєєнко, Теодор Миколайович Наритник, Борислав Юрійович Набока
SAAS VIRTUALIZATION METHOD AND ITS APPLICATION PDF
Антон Андрійович Чернявський, Олександр Асільдерович Пилипенко