2020

					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали чотирнадцятої Міжнародної
науково-технічної конференції
13-17 квітня 2020 р. , м. Київ, Україна

Proceedings of the Fourteenth
International Scientific and Technical
Conference
13-17 April 2020, Kyiv, Ukraine

ISSN (print) 2663-502X, ISSN (online) 2664-3057

Опубліковано: 2020-05-06

Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей

Інформаційні технології в телекомунікаціях

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій