Поточний номер

2022: Матеріали шістнадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 11-15 квітня 2022 р. , м. Київ, Україна
					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали шістнадцятої Міжнародної
науково-технічної конференції
11-15 квітня 2022 р. , м. Київ, Україна

ISSN (print) 2663-502X, ISSN (online) 2664-3057

Опубліковано: 2022-05-22

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах

Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології

Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології

Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G

Телекомунікації як складова частина інформаційних технологій

Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій

Системна й програмна інженерія інфокомунікацій, технології Інтернету речей

Семінар: Modern information and telecommunication trends

Переглянути всі випуски
Збірник виходить один раз на рік. Друкована версія збірника видається Інститутом телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Публікації збірника представлені на загальнодержавній технологічній платформі "Наукова періодика України", з метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного відкритого доступу. Публікації автоматично підтягуються міжнародною наукометричною базою Google Scholar до налаштованих кабінетів авторів у цій базі. В 2019 році друковане видання "Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" ("MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS") внесено у світову базу даних періодичних видань під постійним номером ISSN print 2663-502X.